První pomoc a prevence úrazů u dětí- 7. a 8.6. prezenčně

2 000 

Počet hodin:

16 hodin

Počet míst: 15

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 16 hodin.
Číslo akreditace: A2019/1453-SP/PC/PP/VP 

Místo konání: PRAHA
Termín kurzu: 7. – 8.6.2021

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz je praktickou přípravou v první pomoci za všech situací, se kterými se během péče o děti můžeme setkat. Je veden profesionálním záchranářem. Každý účastník si vyzkouší resuscitaci na funkčním modelu miminka a dítěte a bude v kurzu řešit modelové situace záchrany života dítěte a poskytnutí mu první pomoci či ošetření.
Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 16 hodin.

Obsah kurzu:

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
  Úvod do tématu, statistika úrazovosti, charakteristika úrazů pro jednotlivá vývojová období.
 2. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů
  Prevence aktivní a pasivní. Preventivní opatření a zajištění bezpečnosti s ohledem na specifika vnějšího a vnitřního prostředí. Pády u dětí a jejich prevence. Prevence v domácím a ústavním prostředí. Prevence úrazů při sportování a volnočasových aktivitách
 3. První pomoc při život ohrožujících stavech
  Krvácení, šok, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace. Praktické ukázky. Nácvik na funkčním modelu a ve skupinkách
 4. První pomoc při úrazech
  Poranění hlavy, páteře, míchy, hrudníku, břicha, pohybového systému. Preventivní opatření. Rány. Tepelná poranění – prevence. Úraz elektrickým proudem – prevence. Tonutí.
 5. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech
  Horečka. Stavy dušnosti. Anafylaktický šok. Záchvaty a křeče. Mdloba. Invazivní meningokokové onemocnění – možná prevence. Naléhavé stavy při cukrovce. Bolesti břicha, náhlé příhody břišní. Nežádoucí reakce po očkování. Cizí těleso v těle. Syndrom náhlého úmrtí kojence. Doporučená opatření snižující riziko SIDS.
 6. První pomoc při otravách
  Jak vzniká otrava. Opatření při podezření na otravu. Volání na toxikologické informační středisko. Otrava léky. Prevence otravy léky. Opatření při otravě rostlinami nebo chemickými látkami. Prevence požití chemických látek. Otrava houbami. Otrava alkoholem, opatření při otravě alkoholem. Otrava nikotinem po požití cigaret, opatření při požití cigaret.
                                                                             

Lektor kurzu:

Matěj Hříbal, DiS. (diplomovaný záchranář)
Jan Chromovský, DiS. (diplomovaný záchranář)

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Čas:  9 – 16 h. (8 vyuč. hod. + přestávka na oběd)

v ceně kurzu je občerstvení a nápoje (káva, čaj)

KONTAKT:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu