Profesní zkouška Chůva pro děti v DĚTSKÉ SKUPINĚ – 1.7.2024

3 900 

Počet míst: 3

Popis

Profesní zkouška Chůva pro děti v dětské skupině

Pokud jste již získali kvalifikaci jako „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, budete absolvovat pouze doplňující zkoušku v rozsahu 2 – 2,5 hodiny.
Termín zkoušky: 1.7.2024
Místo konání zkoušky: PRAHA, MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Čas zkoušky: od
8,30 h., rezervujte si, prosím, celý den
Cena kompletní profesní zkoušky: 6 500,- Kč vč. DPH – přihlašujete-li se na plnou zkoušku, po vložení do košíku nám tuto informaci uveďte do poznámky (košík je nastaven cenově na rozdílovou zkoušku)
Cena doplňující – rozdílové zkoušky – 3 900,- Kč vč. DPH

Podmínky absolvování zkoušky:
– bez logopedické vady
– musíte mít minimálně ukončené základní vzdělání
– účastníci rozdílové zkoušky jsou povinni se prokázat již dříve získaným profesním osvědčením kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

K plné profesní zkoušce je třeba, dle Národního kvalifikačního standardu, vypracovat domácí přípravu, podle následujícího zadání:
(pro vykonání rozdílové zkoušky to není potřeba)

Písemná příprava výchovného celku – vypracuje se pouze při kompletní profesní zkoušce

Pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou normostran A4, která bude obsahovat:

  • název,
  • výchovný/é cíl/e,
  • počet dětí,
  • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,
  • popis jednotlivých aktivit,
  • časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé). Pokud se autorizovaná osoba s uchazečem nedomluví ohledně termínů jinak, zadá autorizovaná osoba uchazeči nejpozději 14 dní před zahájením zkoušky písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí“ a uchazeč předloží písemnou přípravu nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Pokud si nevíte rady, jak postupovat, inspirujte se na webu. Například zde:
https://www.raabe.cz/magazin/namety-na-cinnosti-venku-a-v-prirode-s-malymi-detmi-1-cast/magazin

https://www.raabe.cz/magazin/namety-na-cinnosti-venku-a-v-prirode-s-malymi-detmi-2-cast/magazin