Profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné šk. docházky – PRAHA 4.3.2024

3 900 

Počet hodin:

profesní zkouška

Počet míst: 4

Kategorie: Lektor:

Popis

Profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín zkoušky: 4.3.2024
Místo zkoušky: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Zahájení zkoušky: 8,30 h. Na zkoušku si, prosím, rezervujte celý den
Cena kompletní profesní zkoušky: 6 500,- Kč vč. DPH – přihlašujete-li se na plnou zkoušku, po vložení do košíku nám tuto informaci uveďte do poznámky (košík je nastaven cenově na rozdílovou zkoušku)
Cena doplňující – rozdílové zkoušky – 3 900,- Kč vč. DPH
Pokud jste již získali kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině, vykonáváte pouze rozdílovou zkoušku.

Úspěšným absolvováním profesní zkoušky získáte kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Doporučujeme prostudovat si Hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací.

Podmínky absolvování zkoušky:

– bez logopedické vady
– musíte mít minimálně ukončené základní vzdělání
– účastníci rozdílové zkoušky jsou povinni se prokázat již dříve získaným profesním osvědčením kvalifikace

Zkouška obsahuje tyto předměty:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů                                                                                           
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem 
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                                                      
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí                                            
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska                                  
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                                                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám                               
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy                                      
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Profesní zkouška probíhá písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu.

K plné profesní zkoušce je třeba, dle Národního kvalifikačního standardu, vypracovat domácí přípravu, podle následujícího zadání:
(pro vykonání rozdílové zkoušky to není potřeba)

Písemná příprava výchovného celku – vypracuje se pouze při kompletní profesní zkoušce
Pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou normostran A4, která bude obsahovat:

 • název,
 • výchovný/é cíl/e,
 • počet dětí,
 • pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit,
 • popis jednotlivých aktivit,
 • časovou dotaci.

Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé). Pokud se autorizovaná osoba s uchazečem nedomluví ohledně termínů jinak, zadá autorizovaná osoba uchazeči nejpozději 14 dní před zahájením zkoušky písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem výchovné péče s ohledem na věk dítěte/dětí“ a uchazeč předloží písemnou přípravu nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.