PŘÍPRAVNÝ KURZ – První pomoc a prevence úrazů u dětí 3.2.2022

1 400 

Počet míst: 8

Kategorie:

Popis

Přípravný kurz První pomoc a prevence úrazů u dětí

Kurz Vás provede přípravou z oblasti první pomoci k profesní zkoušce pro kvalifikace:
1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
2. Chůva pro děti v dětské skupině (pouze při vykonání PLNÉ, tj kompletní zkoušky.)

Termín kurzu: 3.2.2023
Termín následné profesní zkoušky kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 20.2.2023 nebo 24.2.2023 v PRAZE
(cena 6 000,- Kč vč. DPH)
Termín následné profesní zkoušky kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině: 9.2. nebo 10.2.2023 v PRAZE
(cena 6 000,- Kč vč. DPH)
Místo konání: PRAHA 1, Křemencova 10  – učebny MAVO s.r.o., 3. patro
Čas výuky: 8,30 – 15,15 hod.
Cena kurzu: 1 400,- Kč
Lektor: Jan Chromovský, DiS.
diplomovaný záchranář

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

 • Kurz je praktickou přípravou ke zkoušce z první pomoci a prevence úrazů u profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Kurz je praktickým pomocníkem do všech situací vyžadujících poskytnutí první pomoci.
 • Je veden profesionálním záchranářem.
 • Každý účastník si vyzkouší resuscitaci na funkčním modelu miminka a dítěte.
 • Kurz Vás naučí správné orientaci na místě události a poskytnutí neodkladné první pomoci.
 • Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.


.OBSAH KURZU:

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů. Úvod do tématu, statistika úrazovosti, charakteristika úrazů pro jednotlivá vývojová období.
 1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů Prevence aktivní a pasivní. Preventivní opatření a zajištění bezpečnosti s ohledem na specifika vnějšího a vnitřního prostředí. Pády u dětí a jejich prevence. Prevence v domácím a ústavním prostředí. Prevence úrazů při sportování a volnočasových aktivitách
 2. První pomoc při život ohrožujících stavech Krvácení, šok, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace. Praktické ukázky. Nácvik na funkčním modelu a ve skupinkách
 3. První pomoc při úrazech Poranění hlavy, páteře, míchy, hrudníku, břicha, pohybového systému. Preventivní opatření. Rány. Tepelná poranění – prevence. Úraz elektrickým proudem – prevence. Tonutí.
 4. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech Horečka. Stavy dušnosti. Anafylaktický šok. Záchvaty a křeče. Mdloba. Invazivní meningokokové onemocnění – možná prevence. Naléhavé stavy při cukrovce. Bolesti břicha, náhlé příhody břišní. Nežádoucí reakce po očkování. Cizí těleso v těle. Syndrom náhlého úmrtí kojence. Doporučená opatření snižující riziko SIDS.
 5. První pomoc při otravách Jak vzniká otrava. Opatření při podezření na otravu. Volání na toxikologické informační středisko. Otrava léky. Prevence otravy léky. Opatření při otravě rostlinami nebo chemickými látkami. Prevence požití chemických látek. Otrava houbami. Otrava alkoholem, opatření při otravě alkoholem. Otrava nikotinem po požití cigaret, opatření při požití cigaret.


Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!