fbpx

PŘÍPRAVNÝ KURZ ONLINE k profesní zkoušce (pedagogika)

1 750 

Počet míst: 6

Popis

PŘÍPRAVNÝ KURZ k profesní zkoušce CHŮVA z pedagogické částku – ONLINE

Termín kurzu: 17. – 18.6.2022
Výuka:  pátek 14,00 – 19,00 hod.
sobota 8,30 – 14,00 hod.
TENTO KURZ PROBÍHÁ ONLINE!
Následná profesní zkouška: 21.6.2022 v PRAZE
(hradí se samostatně 5 445,- Kč vč. DPH)
Cena kurzu: 1 7500,- Kč vč. DPH
Lektor kurzu: Andrea Zápotočná / Mgr. Janka Linhartová

Jsme držiteli akreditace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a zároveň jsme autorizovanou osobou k provádění profesních zkoušek.

Délka kurzu: 2 x 6 vyučovacích hodin
.
Kurz je shrnutím obsahu akreditovaného kurzu v tématech:                                                                   

  • Vedení dítěte k hygienickým návykům
  • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí                                            
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska                                  
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                                                      
  • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám                               
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy                                      
  • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Navazující profesní zkouška probíhá písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu.

Místo konání: ONLINE
Místo profesní zkoušky:  MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!