PŘÍPRAVNÝ KURZ k profesní zkoušce (pedagogika) – PRAHA

2 178 

Počet hodin:

12 hodin

Počet míst: 7

Popis

PŘÍPRAVNÝ KURZ k profesní zkoušce CHŮVA z pedagogické částku

Termín kurzu: 28. – 29.1.2022
Výuka:  8,30 – 15,15 hod.
Následná profesní zkouška: 18.2.2022 v PRAZE
(hradí se samostatně 5 445,- Kč vč. DPH)
Cena kurzu: 2 178,- Kč vč. DPH
Lektor kurzu: Andrea Zápotočná –
zkušená lektorka, která ke zkouškám pravidelně připravuje mnoho chůviček

Jsme držiteli akreditace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a zároveň jsme autorizovanou osobou k provádění profesních zkoušek.

Délka kurzu: 2 x  8 vyučovacích hodin
.
Kurz je shrnutím obsahu akreditovaného kurzu v tématech:                                                                   

  • Vedení dítěte k hygienickým návykům
  • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí                                            
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska                                  
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                                                      
  • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám                               
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy                                      
  • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Navazující profesní zkouška probíhá písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu.

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Místo profesní zkoušky:  MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!