Přípravný kurz k profesní zkoušce – online

1 950 

Počet hodin:

16 hodin

Počet míst: 9

Popis

Přípravný kurz k profesní zkoušce CHŮVA – ONLINE

Termín kurzu: 30.4. a 1.5. a 7.5.2021
Kurz probíhá ONLINE 2x v pátek a 1x v sobotu
Výuka: v pátek 13,30 – 18,30 hod. a v sobotu 8,30 – 13,30 hod.
Následná profesní zkouška: 10. nebo 11.5.2021  PREZENČNĚ
(hradí se samostatně 5 445,- Kč vč. DPH)
Cena kurzu: 1 950,- Kč vč. DPH
Lektor kurzu: Mgr. Janka Linhartová –
zkušená lektorka, která ke zkouškám pravidelně připravuje mnoho chůviček

Jsme držiteli akreditace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a zároveň jsme autorizovanou osobou k provádění profesních zkoušek.

Délka kurzu: 16 hodin DISTANČNĚ
.
Kurz je shrnutím obsahu akreditovaného kurzu v tématech:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů                                                                                           
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem 
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                                                      
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí                                            
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska                                  
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                                                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám                               
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy                                      
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Navazující profesní zkouška probíhá písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu. V současné době jsou prefesní zkoušky dle vládních nařízení POVOLENY.

Místo konání: ONLINE – přihlásit se lze odkudkoliv
Místo profesní zkoušky:  MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!