Sleva

Pomaturitní angličtina 2024-2025

34 900 

Počet míst: 38

Frekvence pomaturitního studia

 • základní jazyk, tj. angličtina, 5 pracovních dní v týdnu (pondělí až pátek) výuka 9:00 - 12:15 (přestávka 10:30-10:45)
 • celkem 20 vyučovacích hodin týdně
 • zápis v září, výuka do konce června
 • prázdniny dle harmonogramu školního roku MŠMT ČR
 • v případě nutnosti online výuky přechod na synchronní formu, tedy v reálném čase (opět každý den 9:00 - 12:15)
 • společné akce minimálně 1x měsíčně
 • dobrovolný doplňkový jazyk hrazený zvlášť 1x týdně 90 min.

Obsah pomaturitního studia

 • Anglický jazyk v rámci povinného základního studia v úrovních A2 - C1+, tedy od začátečníků po pokročilé.
 • Využívané učebnice Empower poskytují možnost pracovat na všech složkách jazyka, jak mluvení, tak psaní, čtení a poslech včetně práce na slovní zásobě a gramatice s využitím moderních reálných životních situací a moderních témat.
 • Studenti se připravují na naši závěrečnou povinnou zkoušku (v rámci studia zdarma) i na Cambridge zkoušky (PET, FCE, CAE).
 • Nejpokročilejší studenti mají možnost absolvovat nadstavbový lektorský kurz, získat praxi ve výuce a zakončit studium profesní státní zkouškou z oboru Lektor dalšího vzdělávání.
 • Nad rámec povinného základu je možnost studovat i jazyky doplňkové (hrazené zvlášť) nebo další profesní kvalifikace (Asistent/ka a Specialista internetového marketingu), zakončené státní zkouškou, a to za výhodnějších finančních podmínek než běžná veřejnost.

Kurzy a semináře se slevou nebo zdarma

 • Lektorský kurz
 • Didaktický kurz
 • Hezky česky
 • CV v Canvě
 • Jak uspět na pracovním trhu
 • Pracovně právní gramotnost

Organizační informace

Všichni zájemci o pomaturitní studium musí podat přihlášku, absolvovat rozřazovací test (online, po obdržení přihlášky vám zašleme odkaz, kde jej můžete vyplnit) a zaplatit 3 000 Kč (započteno jako první splátka). Zbytek sumy lze po sepsání splátkového kalendáře v den zápisu rozdělit do dalších 9 měsíčních splátek, které jsou bez navýšení.

Výuka probíhá pouze v našich bezbariérových učebnách na Senovážném náměstí 23, Praha 1.