Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL – 26. 1. 2021 -23. 3. 2021 online

16 000 

Kategorie:

Osnova:

 • Používání PC a správa souborů
 • Textový editor MS Word
 • Tabulkový procesor MS Excel
 • Prezentace
 • Internet a elektronická pošta MS Internet Explorer a MS Outlook

Hlavní výhody kurzu:

 • Komplexní příprava účastníka na testování ECDL s celosvětovou platností
 • Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-20311/2020-1/211
 • Výstupní úroveň: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností
 • po úspěšném složení testu ECDL patřičný mezinárodní certifikát ECDL

 

Místo konání:

 • online

 

Délka kurzu:

 • 17 dní
 • 136 výukových hodin

Obsah kurzu:

Absolvent po skončení vzdělávacího programu:

 • ovládá a používá pro běžné využití operační systém Windows a jeho aplikace
 • základní činnosti v aplikaci MS Word (práce s klávesnicí, funkční klávesy CTRL, SHIFT, ALT atd., práce s myší, orientace na pracovní ploše, tvorba dokumentu a jeho využití, nástrojové panely a lišty, zápis a úprava textu, ukládání dokumentů, tvorba záhlaví a zápatí, tisk, práce s tabulkou, vkládání textů atd.)
 • základní činnosti v aplikaci MS Excel (práce s nástrojovými panely, použití myši, výpočetní funkce, tvorba grafu a diagramu, tabulkový kalkulátor, vkládání textu z jiné aplikace)
 • základní práce v aplikaci MS PowerPoint (orientace v prostředí, práce s objekty, textová pole, snímky, mřížka, pravítko, animace, atd.)
 • zná a ovládá základní práce s elektronickou poštou (založení emailové adresy, odesílání a přijímání zpráv, kontrola a údržba elektronické pošty)
 • umí používat internet (ovládání webového prohlížeče, ostatní internetové vyhledávače)

 

Tento kurz probíhá online formou. Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 8.00 - 14.30

Chcete-li žádat úřad práce o úhradu kurzu, sdělte nám to prosím co nejdříve. Připravíme Vám potřebné dokumenty, které je třeba na úřad práce podat s delším časovým předstihem.

Výuku je možné po společné domluvě ve skupině naplánovat i v odpoledních či večerních hodinách.

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • Pakliže nevlastníte svůj počítač či notebook, připravíme Vám naši techniku, předání bychom individuálně domluvili, kdo by chtěl používat svoji techniku, tak Vám pro účely kurzu vzdáleným přístupem nainstalujeme potřebný software do vašich zařízení
 • Softwarová platforma, na které probíhá výuka i testování je Windows 10, office 2010
 • Stabilní internet

Před plánovaným kurzem Vám pošleme mailem webový odkaz s kódem. Odkaz si rozkliknete a do příslušného okénka vložíte kód.
Není třeba instalace žádných programů.
V mailu budete mít další podrobné informace s kontaktem pro případnou pomoc s přihlášením.

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: p.florian@mavo.eu; tel. 739 057 440