Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL – 29. 8. 2022 -29. 9. 2022

16 000 

Počet míst: 10

Popis

Osnova:

 • Používání PC a správa souborů
 • Textový editor MS Word
 • Tabulkový procesor MS Excel
 • MS Powerpoint
 • Internet a elektronická pošta MS Internet Explorer a MS Outlook

Hlavní výhody kurzu:

 • Komplexní příprava účastníka na testování ECDL s celosvětovou platností
 • Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-20311/2020-1/211
 • Výstupní úroveň: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností
 • po úspěšném složení testu ECDL patřičný mezinárodní certifikát ECDL

 

Místo konání:

 • Křemencova 10, Praha 1, 3.patro

 

Délka kurzu:

 • 23 dní
 • 136 výukových hodin
 • Výuka každý pracovní den: 8:30 – 13.30

Obsah kurzu:

Absolvent po skončení vzdělávacího programu:

 • ovládá a používá pro běžné využití operační systém Windows a jeho aplikace
 • základní činnosti v aplikaci MS Word (práce s klávesnicí, funkční klávesy CTRL, SHIFT, ALT atd., práce s myší, orientace na pracovní ploše, tvorba dokumentu a jeho využití, nástrojové panely a lišty, zápis a úprava textu, ukládání dokumentů, tvorba záhlaví a zápatí, tisk, práce s tabulkou, vkládání textů atd.)
 • základní činnosti v aplikaci MS Excel (práce s nástrojovými panely, použití myši, výpočetní funkce, tvorba grafu a diagramu, tabulkový kalkulátor, vkládání textu z jiné aplikace)
 • základní práce v aplikaci MS Power Point (orientace v prostředí, práce s objekty, textová pole, snímky, mřížka, pravítko, animace, atd.)
 • zná a ovládá základní práce s elektronickou poštou (založení emailové adresy, odesílání a přijímání zpráv, kontrola a údržba elektronické pošty)
 • umí používat internet (ovládání webového prohlížeče, ostatní internetové vyhledávače)