Péče o imobilního klienta v praktických ukázkách – 15.10.2021

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 11

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2018/0534-SP/PC

Místo konání: PRAHA
Forma kurzu: prezenční
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz poskytuje odborné informace v oblasti komplexní ošetřovatelské péče o imobilní klienty. Seznámí účastníky s druhy a rozsahy postižení u imobilních pacientů a získají základní teoretické a praktické znalosti ošetřovatelské a rehabilitační péče u imobilního klienta včetně využití kompenzačních pomůcek.

Cílem kurzu je pomoci osobám, které pečují o tyto klienty, lépe porozumět a umět účinně předcházet komplikacím vznikajícím v důsledku imobilizace (tzv. imobilizační syndrom). V kurzu je kladen důraz na mobilizaci klienta a správné polohování s ohledem na jeho zdravotní postižení.
Praktický kurz, při kterém využíváme řadu kompenzačních pomůcek, dozvíte se, jak a k čemu se používají a jak Vám usnadní práci s klientem.

Obsah kurzu:

Imobilizační syndrom
– příčiny a projevy, psychosociální reakce na imobilitu
– komunikace a psychická podpora imobilního klienta

Polohování klienta a zásady bezpečné manipulace
– Specifika polohování po CMP,TEP
– způsoby polohování, přesunu, usazení aj. v závislosti na zdravotním stavu či postižení klienta

Využití polohovacích technik a antidekubitní pomůcky v praxi, prevence dekubitů
– kompenzační pomůcky, stabilizování a bandážování
– antidekubitní pomůcky, hygiena, prevence dekubitů

Vertikalizace a přesun klienta

Pohybová aktivizace klienta
– nácviky stoje, sedu, chůze, samostatnosti a používání kompenzačních pomůcek


Místo konání:
MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Lektor kurzu:
Dagmar Rosecká
Mgr. Kateřina Soukupová
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)
Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu