Péče o duševní zdraví – psychohygiena v pomáhajících profesích – 1.3.2021 online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 20

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2017/0300-SP/PC/VP
Místo konání: ONLINE
Datum: 1.3.2021
Čas výuky: 9,00 – 16,00
(8 vyučovacích hodin + přestávka)

Cílové kompetence kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s péčí o duševní zdraví člověka zatíženého náročným zaměstnáním. Seznamuje s nejčastějšími stresovými situacemi v pomáhajících profesích, seznámí s prvními signály syndromu vyhoření. Vysvětlí psychologickou stránku syndromu vyhoření, doprovázející faktory, pravděpodobné příčiny a důsledky projevující se v celkovém selhání a ztrátě zájmu o práci. Objasní pozitivní a negativní stres a ukáže účastníkům možnost práce prostřednictvím sebereflexe. Účastník si může lépe uvědomit své hranice a vlastní úlohu. Kurz přináší účastníkům několik psychohygienických technik s praktickými ukázkami a s možností jejich využití v profesním i osobním životě.

Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu se naučí lépe rozpoznávat příznaky syndromu vyhoření a včas mu předcházet. Dozví se, jak stres lépe zvládat a čelit mu, seznámí se se způsobem práce s emocemi a vlivy působící na nás z našeho okolí. Seznámí se s různými technikami psychohygieny jako účinného způsobu prevence psychického a fyzického vyčerpání

Obsah kurzu:

 • Psychohygiena a její funkce v profesi sociálního pracovníka
 • Projevy, chyby, prevence
 • Syndrom vyhoření a jeho průběh
 • Jak si mohu pomoci? Zvládání stresových situací
 • Využití relaxačních  a dechových technik, duševní očista
 • Praktické ukázky základních technik psychohygieny, zahrnující například:
 • dechová cvičení, svalovou relaxaci, autogenní trénink, meditaci, relaxaci inspirovanou jógou, jógu, arteterapii, aromaterapii a další.


Lektor:
MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání:  ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč

Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu