Osobní asistent zdravotně postižených – 29. – 30.9.2021

2 000 

Počet hodin:

16 hodin

Počet míst: 11

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 16 hodin (dvoudenní kurz)
Číslo akreditace: A2018-0533-PC

Místo konání: PRAHA
Forma kurzu: prezenční

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!   

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby byli schopni, po předchozím absolvování kurzu Pracovník v sociálních službách, samostatně vykonávat funkci osobního asistenta zdravotně postižených uživatelů s různými typy postižení.

Cílem kurzu je poskytovat takové služby, které vedou ke zlepšení kvality života nesoběstačného člověka, přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností uživatele způsobené zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním a tím umožnit člověku v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, kterým žil doposud a podporovat rozvoj samostatnosti a aktivního řešení nepříznivé sociální situace.

Jaká je práce osobního asistenta?

Osobní asistent pomáhá lidem se zdravotním postižením s činnostmi, které sami nezvládnou (s hygienou, oblékáním, stravováním, doprovodem, péčí o domácnost aj.). Díky němu mohou nesoběstační lidé pracovat, studovat a žít každý den v prostředí, na které jsou zvyklí

Obsah kurzu:

1. Základní seznámení s problematikou osobní asistence v souvislosti s výkonem sociální služby
2. Základní typy osobní asistence
3. Osobní asistent a jeho osobnost
4. Osobnost klienta
5. Průběh a náplň práce osobní asistence
6. Osobní asistence u dětských klientů a klientů se smyslovým postižením
7. Osobní asistence u seniorů

Lektor kurzu: Dagmar Rosecká
Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Cena kurzu: 2 000,- Kč (kurz je bez občerstvení)  U nás stále nejlevněji!
Pro naše absolventy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách cena 1 500,-Kč (sleva 25%)
Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu