Obsluha osobního počítače – 29. 11. 2021 – 16. 12. 2021_Příbram

8 000 

Počet míst: 15

Popis

Osnova:

 • Ověření základních znalostí účastníků kurzu + BOZP
 • MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
 • Práce s internetem a elektronickou poštou + bezpečnostní rizika

Hlavní výhody kurzu:

 • Základní kurz zaměřený na získání nejběžnějších znalostí souvisejících s obsluhou osobního počítače.
 • Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-30115/2017-1/583
 • Výstupní úroveň: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

 

Místo konání:

 • Dům Natura, Plzeňská 134, 261 01 Příbram

Délka kurzu:

 • 14 dní
 • 80 výukových hodin

 

Obsah kurzu:
Absolvent po skončení vzdělávacího programu:

 • ovládá a používá pro běžné využití operační systém Windows a jeho aplikace
 • zná a ovládá základní práce v aplikaci MS Word (práce s klávesnicí, funkční klávesy CTRL, SHIFT, ALT atd., práce s myší, orientace na pracovní ploše, tvorba dokumentu a jeho využití, nástrojové panely a lišty, zápis a úprava textu, ukládání dokumentů, tvorba záhlaví a zápatí, tisk, práce s tabulkou, vkládání textů atd.)
 • zná a ovládá základní práce v aplikaci MS Excel (práce s nástrojovými panely, použití myši, výpočetní funkce, tvorba grafu a diagramu, tabulkový kalkulátor, vkládání textu z jiné aplikace)
 • zná a ovládá základní práce v aplikaci MS Power Point (orientace v prostředí, práce s objekty, textová pole, snímky, mřížka, pravítko, animace, atd.)
 • zná a ovládá základní práce s elektronickou poštou (založení emailové adresy, odesílání a přijímání zpráv, kontrola a údržba elektronické pošty)
 • umí používat internet (ovládání webového prohlížeče, ostatní internetové vyhledávače)