Nebojme se autismu – Metody práce s dětmi a osobami s PAS – ONLINE 13.11.2023

1 400 

Počet hodin:

/ 8 hodin

Počet míst: 7

Kategorie: Lektor:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2022/0035-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 13.11.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Kurz si také můžete objednat do Vašeho zařízení na klíč. Vyžádejte si od nás nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence

Program přináší kvalitní informace o jedné z nejzávažnějších poruchách dětského mentálního vývoje, která v současné době zažívá celosvětově silný nárůst.
Program krátce seznámí účastníky se základními informacemi a dále se již zaměřuje na vlastní způsoby práce s klienty, a to od dětí po dospělé. Přiblíží metody práce s dětmi i dospělými klienty, formy osvojování si návyků, motivace a vhodnými způsoby komunikace s těmito klienty. Upozorňuje na nutnost individuálního přístupu ke každému jedinci a vhodnému způsobu výběru metody, které jedinec akceptuje.
Program je určen pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky v pobytových službách, ústavech sociální péče, speciálních školkách či dalších subjektech pečujících o osoby s autismem.

Obsah:

Základní teoretické informace – pojmy, kategorie autismu, triáda postižení, faktory ovliv%nující fungování; 4 faktory ovlivňující činnost
Způsoby práce a komunikace s dítětem a osobou s autismem:

– oblast komunikace: vizualizace, předávání jedné informace více způsoby, nácvik funkční komunikace
– oblast sociálních vztahů a sociální interakce: nácviky sociálních dovedností
– oblast představivosti, hry a zájmů
– další metody: strukturované učení, žetonové hospodářství, denní/týdenní režim, procesuální schémata, nízkopožadavková strategie, metody prevence problémového chování,
smyslového a jiného přetížení, využívání odměn

Příklady v praxi

Výběr několika metod podle typu zařízení a potřeb pracovníků, rozbor konkrétních situací u konkrétních dětí, příklady z praxe, hledání vhodných postupů, dotazy
Shrnutí
Podstata autismu a její vliv na fungování dítěte a schopnost učit se.Obě lektorky mají bohaté zkušenosti z vlastní praxe a zprostředkují Vám pohled na autistické dítě či osobu s přesahem empatie, pochopení osobnosti autisty a každodenní život s ním.

Lektor kurzu: Mgr. Janka Linhartová

Místo konání: ONLINE
V den konání kurzu obdržíte mailem odkaz pro přihlášení do kurzu. Rozklikem webového odkazu se dostanete do virtuální třídy. Není třeba instalace žádných programů.

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu