Nebojme se autismu – metody práce s dětmi a osobami s PAS – online 14.2.2024

1 400 

Počet hodin:

/ 8 hodin

Počet míst: 8

Popis

Nebojme se autismu – metody práce s dětmi a osobami s PAS

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2023/0045-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 14.2.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Janka Linhartová
Kurz si také můžete objednat do Vašeho zařízení na klíč. Vyžádejte si od nás nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence

Kurz Nebojme se autismu – metody práce a komunikace s dětmi a osobami s poruchou autistického spektra přináší kvalitní informace o jedné z nejzávažnějších poruchách dětského mentálního vývoje, která v současné době zažívá celosvětově silný nárůst.
Program krátce seznámí účastníky se základními informacemi a dále se již zaměřuje na vlastní způsoby práce s klienty, a to především s dětmi, ale i s dospělými. Přiblíží metody práce s dětmi i dospělými klienty, formy osvojování si návyků, motivace a vhodnými způsoby komunikace s těmito klienty. Upozorňuje na nutnost individuálního přístupu ke každému jedinci a vhodnému způsobu výběru metody, které jedinec akceptuje.
Program je určen pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky v pobytových službách, ústavech sociální péče, speciálních školkách či dalších subjektech pečujících o osoby s autismem.

Obsah:

Základní teoretické informace – pojmy, kategorie autismu, triáda postižení, faktory ovlivňující fungování; 4 faktory ovlivňující činnost
Způsoby práce a komunikace s dítětem a osobou s autismem v oblastech:

– komunikace: vizualizace, předávání jedné informace více způsoby, nácvik funkční komunikace
– sociální vztahy a sociální interakce: nácviky sociálních dovedností
– představivost, hry a zájmy
– další metody: strukturované učení, žetonové hospodářství, denní/týdenní režim, procesuální schémata, nízkopožadavková strategie, metody prevence problémového chování,
smyslového a jiného přetížení, využívání odměn

Příklady v praxi

Výběr několika metod podle typu zařízení a potřeb pracovníků, rozbor konkrétních situací u konkrétních dětí, příklady z praxe, hledání vhodných postupů, dotazy
Shrnutí
Podstata autismu a její vliv na fungování dítěte a schopnost učit se.Obě lektorky mají bohaté zkušenosti z vlastní praxe a zprostředkují Vám pohled na autistické dítě či osobu s přesahem empatie, pochopení osobnosti autisty a každodenní život s ním.

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Kontakt a přihlášky:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu