Nebát se strachu? Bezpečný průvodce strachem pro pracovníky a klienty sociální služby – 24.3.2021 – online

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 20

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0802-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Datum: 24.3.2021

Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
(8 vyučovacích hodin + přestávka)

Profil účastníka kurzu:

Absolvent kurzu je obeznámen se strachem, jeho rozdělením, jeho funkcí a jeho projevy v běžném životě. Rozumí přirozené tvorbě emocí a dokáže si průběh emoce uvědomovat. Ví, že se se strachem dá pracovat, umí hledat jeho příčiny a zná několik způsobů práce se strachem. Absolvent kurzu umí zmírnit dopady strachu na organizmus a dokáže hledat řešení pro zvládnutí svého strachu – např. uvolňovací cvičení, muzikoterapie, ergoteraqie, práce s dechem, meditace, aj. Absolvent kurzu umí vhodným způsobem pomoci klientovi sociální služby zvládnout jeho strach, pochopit jeho příčiny a projevy a být mu tak průvodcem zvládnutí strachu.

Obsah kurzu:

Kurz je věnován fenoménu a problematice strachu, se kterým se každodenně setkávají jak pracovníci sociálních služeb, tak také klienti bez rozdílu věku i míry postižení. Kurz seznamuje účastníky se základními charakteristikami strachu a jejich projevy, přibližuje účastníkům emoce a pocity a v modelových situacích a praktických ukázkách přibližuje účastníkům zvládání těchto situací. Přibližuje účastníkům strach jako běžnou součást života, které není třeba se bát, ani se za ni stydět, ale naopak ukazuje, jak emoci strachu přijmout a jak s ní dále pracovat a jak svému strachu čelit. Díky poznání vlastního strachu a pochopení vlastních emocí tak může pracovník sociální služby lépe chápat strach klientů sociální služby a sdílením, radou a podporou se tak stát jeho bezpečným průvodcem.
Kurz je vhodný jak pro pečovatele, ošetřovatele a aktivizační pracovníky v pobytových službách či denních stacionářích, tak osobní asistenty a terénní pracovníky.

1. Emoce – vznik, kategorizace, funkce, vlastnosti, znaky, trvání
2. Strach – pojem, funkce, vznik
3. Strach jako sebezkušenost
4. Strach u dětí a dospívajících
5. Strach u dospělých a seniorů
6. Strach – jak jím bezpečně projít – shrnutí


Lektor kurzu:

MgA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání kurzu: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Cena kurzu: 1 300,- Kč  (včetně občerstvení a nápojů)

Kontakt:
kancelář: tel. 224 816 296, mavo@mavo.eu
Alice Uhlíková – 739 057 903 a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu