MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (kurz K9); denní výuka; 19.10. – 10.11. 2023

12 900 

Počet hodin:

Výuka: denní, prezenční, 120 vyučovacích hodin

Počet míst: 7

Popis

Cíl kurzu: naučit Vás samostatně a velmi podrobně ovládat problematiku mzdového účetnictví a aplikovat získané vědomosti do praxe; vedení mzdového účetnictví na PC; obsah celého kurzu naleznete zde.
Výstup z kurzu: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  „Mzdové účetnictví se znalostí práce na PC“
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Maximální počet žáků ve skupině:  10 osob
Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde

Termín:  19.10. – 10.11. 2023 (neučí se 08.11.2023)
Čas: 8:30 – 14:45 hodin
Počet dnů výuky: 16 dnů, každý pracovní den
Rozsah celkem: 123 hodin (včetně závěřečné zkoušky)
Cena: 12 900,- Kč (přes ÚP zdarma zde)
(osvobozeno od DPH; možno platit ve splátkách bez navýšení ceny; 5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Obsah kurzu Mzdového účetnictví s PC:         

 • Pracovně právní oblast 
  • vznik, změny a skončení pracovního poměru
  • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance..
 • Mzdová problematika 
  • zákon o mzdě 
  • zákon o platu
  • výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy
  • praktické příklady
 • Náhrady cestovních výdajů 
  • stravné
  • jízdné
  • komplexní příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů (tuzemsko, zahraničí)
 • Sociální zabezpečení 
  • zákon o pojistném v aktuálním znění
  • promíjecí penále
  • splátky dlužného pojistného
  • řízení ve věcech dlužného pojistného
  • penále na sociální zabezpečení
 • Zdravotní pojištění 
  • zákon o pojistném na zdravotní pojištění
  • způsob výpočtu pojistného
 • Nemocenské pojištění 
  • podmínky účasti na nemocenském pojištění
  • druhy dávek nemocenského pojištění
  • výpočet dávek
  • praktické příklady
 • Důchodové pojištění 
  • vyplňování ELDP
  • jednotlivé druhy důchodů
 • Státní sociální podpora 
  • jednotlivé druhy dávek
  • praktické příklady
 • Daň z příjmů ze závislé činnosti 
  • zákon o dani ze závislé činnosti
  • praktické příklady
  • vyplňování tiskopisů /roční zúčtování daně/
 • Vedení mzdového účetnictví na PC