MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (kurz K2); denní výuka; 20.10. – 06.11. 2020

7 500 

Počet hodin:

80 hodin

Počet míst: 12

Popis

 • typ kurzu: rekvalifikační, e-learning
 • číslo akreditace: MSMT-13817/2018-1/225/18
 • počet hodin: 80
 • místo: on-line
 • počet studentů: 1
 • cena: 7 500 Kč
 • čas: kdykoliv
 • termíny: kdykoliv

 

Základní Informace 

 

Cílem kurzu je podrobně účastníky seznámit s  účtováním mezd a se základy personalistiky. Studium je rozděleno do jedné organizační a devíti výukových lekcí. Výukové lekce jsou zasílány postupně, doba zpracování lekcí je stanovena individuálně a lze je průběžně konzultovat s lektorem a to jak osobně, tak e-mailem nebo telefonicky.

Obsah kurzu

 

 • Aktuální předpisy
 • Pracovněprávní vztahy
 • Formy odměňování zaměstnanců
 • Srážky z mezd
 • Pojistné na sociálním zabezpečení, nemocenské a důchodové pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Příjmy ze závislé činnosti a jejich zdanění 
 • Cestovní náhrady
 • Kontroly, pokuty, penále aj.

 

 • výstup: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • návazný kurz: K1, K2, K9