KURZ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC VČETNĚ ŘÍZENÉ PRAXE (kurz K6); denní výuka; 22.07. – 17.09. 2024

16 500 

Počet hodin:

Výuka: denní, prezenční, 225 vyučovacích hodin

Počet míst: 15

Popis

Cíl kurzu:

Účetnictví K6: Propojení teoretických znalostí s jejich praktickým využitím. Větší úspěšnost absolventů při uplatnění na trhu práce nebo v soukromém podnikání.
Obsah kurzu: Účastníci kurzu se v první polovině kurzu seznámí se základy („podvojného“) účetnictví pro podnikatele, získají potřebné teoretické znalosti (předpisy, metodika účetnictví atd.), v druhé polovině kurzu získané znalosti procvičují formou řízené praxe (důraz je kladen na samostatnou činnost a rozhodování). Každý z účastníků má k dispozici svůj PC, na kterém vede účetnictví dle připravených účetních a daňových dokladů.
Výstup z kurzu: Absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“
Lektorské zajištění: informace o lektorech naleznete zde
Maximální počet žáků ve skupině: 15 osob 
Termín: 22.07. – 17.09. 2024 (neučí se 02.08.+16.08.+30.08.+13.09. 2024)
Čas: 8:30 – 14:00 hodin
Počet dnů výuky: 38 dnů
Rozsah celkem: 225 hodin (včetně závěrečné zkoušky)
Cena: 16 500,- Kč (přes ÚP zdarma zde)
(5% sleva, pokud jste absolvoval/a jakýkoliv kurz nebo seminář u firmy MAVO s.r.o. nebo MAVO-Vzdělávání,s.r.o.)
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 (podrobnosti)

Obsah kurzu Účetnictví s využitím PC včetně řízené praxe:

Účastníci kurzu dostanou ZDARMA studijní materiály, které obdrží při zahájení kurzu.
Prvních 25 dní výuky:

 • Seznámení se základy podvojného účetnictví pro podnikatele
 • Získaní potřebných teoretických znalostí:
 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek 
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů;
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Základy práce na PC
 • Základy vedení účetnictví na PC (účetní program „MONEY“)
 • Odpovědnost a pojištění účetních;
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

Pokud chcete absolvovat kurz bez řízené praxe, můžete se přihlásit do kurzu Účetnictví s PC (K1).

Následujících 13 dní výuky: Řízená praxe

 • Má za úkol nejvíce přiblížit výuku účetnictví skutečné činnosti účetního v praxi
 • Je zajišťována účetními a daňovými přijatými doklady (např. bankovní výpis, faktura přijatá), zadáním, podle kterého účastník doklady vystavuje (příjmové pokladní doklady; faktury vydané atd.).
 • Účastník:
  • vede účetnictví účetní jednotce od okamžiku jejího zápisu do obchodního rejstříku
  • na základě doložených informací rozhoduje, zda zvolí účtování analytické, dle středisek, dle zakázek nebo v kombinaci
  • vytváří vnitropodnikové směrnice
  • eviduje majetek a závazky dle platných předpisů
  • zakládá a vede účetní agendu v účetním programu MONEY s následným tiskem a archivací sestav
 • ​Doklady a zadání jsou vystaveny a dodávány posluchačům postupně, doložené účetní případy jsou řazeny od nejběžnějších (příjmy a výdaje v hotovosti) po složitější (leasing; zaměstnanci atd.)
 • Účastník se naučí vystavovat účetní a daňové doklady, naučí se číst v dokladech přijatých; doklady připraví k zaúčtování, zaúčtuje a archivuje (v listinné a elektronické podobě)
 • Archivace účetní agenty (ve formě listinné) se stává po skončením kurzu majetkem účastníka