Kurz Chůva pro děti v DĚTSKÉ SKUPINĚ – PRAHA 19.8. – 23.9.2024

14 900 

Počet hodin:

170 h.+profesní zk., prezenčně

Počet míst: 14

Popis

Akreditovaný kurz CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ v rozsahu 170 hodin

Harmonogram najdete zde (rozklikněte): Kurz Chůva v DS Praha 19.8. – 23.9.2024

Termín kurzu: 19.8. – 23.9.2024
Místo výuky: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Čas výuky: 8,30 – 15,15 h.
Profesní zkouška: 23.9.2024 a 24.9.2024 v PRAZE
Cena kurzu včetně profesní zkoušky: 14 900,- Kč (osvobozeno od DPH)
Lektor kurzu: Mgr. Janka Linhartová, zdravotník Libor Kastner, DiS.

Jsme držiteli akreditace kurzu Chůva pro děti v dětské skupině a zároveň jsme autorizovanou osobou k provádění profesních zkoušek.

Délka kurzu: 80 hodin prezenční výuky + 90 hodin praxe v předškolním zařízení.
Pro přijetí do kurzu Vám dostačuje ukončené základní vzdělání.
Nesmíte mít logopedickou vadu.

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace (prezenční formou) a výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti v dětské skupině.
O úhradu kurzu lze žádat úřad práce – obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
  Poskytování první pomoci dítěti/dětem
  Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
  Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
  Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
  Vedení dítěte k hygienickým návykům
  Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
  Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
  Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
  Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
  Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
  Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Profesní zkouška probíhá písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu.

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!

(FÉROVÉ) STORNO PODMÍNKY:

 1. V případě, že kurz nedokončíte, hradíte vždy odchozenou část vypočítanou z celkové ceny kurzu.
 2. V případě, že se nedostavíte z jakéhokoliv důvodu k profesní zkoušce, hradíte 1 500,- Kč za novou zkoušku (platba zkušebním komisařům).
 3. V případě, že profesní zkoušku neuděláte úspěšně, postupujeme jako u bodu č. 2 🙂