Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE 15.8. – 20.9.2024

14 900 

Počet hodin:

160 hodin + profesní zkouška, online kurz

Počet míst: 14

Popis

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – akreditovaný kurz v rozsahu 160 hodin

Harmonogram najdete zde (rozklikněte): Kurz Chůva PŠD ONLINE 15.8. – 20.9.2024

Termín kurzu: 15.8. – 20.9.2024
Kurz probíhá ONLINE
Čas výuky: dle harmonogramu výše
Výuka první pomoci probíhá prezenčně: 8,30 – 15,15 hod. v Praze
Profesní zkouška: 20.9.2024 PREZENČNĚ v PRAZE
Cena kurzu včetně profesní zkoušky: 14 900,- Kč (osvobozeno od DPH)
Lektor kurzu: Mgr. Janka Linhartová / Andrea Zápotočná, zdravotník Libor Kastner, DiS.

Délka kurzu: 80 hodin distanční výuky + 80 hodin praxe v předškolním zařízení

Pro přijetí do kurzu Vám dostačuje ukončené základní vzdělání.
Nesmíte mít logopedickou vadu.

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace (prezenční formou) a výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

O úhradu kurzu lze žádat úřad práce – obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

Vzdělávací program obsahuje předměty dle kvalifikačních standardů Národní soustavy kvalifikací:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů                                                                                           
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem 
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                                                      
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí                                            
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska                                  
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                                                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám                               
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy                                      
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Profesní zkoušky probíhají prezenčně, a to písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu.

Místo konání: ONLINE – přihlásit se lze odkudkoliv
Místo profesní zkoušky:  MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!

(FÉROVÉ) STORNO PODMÍNKY:

 1. V případě, že kurz nedokončíte, hradíte vždy odchozenou část vypočítanou z celkové ceny kurzu.
 2. V případě, že se nedostavíte z jakéhokoliv důvodu k profesní zkoušce, hradíte 1 500,- Kč za novou zkoušku (platba zkušebním komisařům).
 3. V případě, že profesní zkoušku neuděláte úspěšně, postupujeme jako u bodu č. 2 🙂