Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ONLINE

14 900 

Počet hodin:

160 h.+profesní zk., online

Počet míst: 5

Popis

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – ONLINE – akreditovaný kurz v rozsahu 160 hodin

Harmonogram najdete zde (rozklikněte): Kurz Chůva pro děti PŠD ONLINE 22.1. – 28.2.2024

Termín kurzu: 22.1. – 28.2.2024
Kurz probíhá ONLINE
Výuka první pomoci probíhá prezenční formou v Praze
Čas výuky teorie: 8,30 – 13,45 hod.
výuka první pomoci probíhá prezenčně: 8,30 – 15,15 hod. v PRAZE
Profesní zkouška: 28.2.2024 v PRAZE
Cena kurzu včetně profesní zkoušky: 14 900,- Kč (osvobozeno od DPH)
Lektor kurzu: Andrea Zápotočná, zdravotník Jan Chromovský, DiS.

Délka kurzu: 64 hodin distanční výuky, 16 hodin prezenční výuky + 80 hodin praxe v předškolním zařízení

Pro přijetí do kurzu Vám dostačuje ukončené základní vzdělání.
Nesmíte mít logopedickou vadu.

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace (prezenční formou) a výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

O úhradu kurzu lze žádat úřad práce – obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

Vzdělávací program obsahuje předměty dle kvalifikačních standardů Národní soustavy kvalifikací:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů                                                                                           
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem 
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                                                      
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí                                            
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska                                  
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                                                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám                               
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy                                      
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Profesní zkoušky probíhají prezenčně, a to písemnou a ústní formou, dle Národního kvalifikačního standardu.

Místo konání: ONLINE – přihlásit se lze odkudkoliv
Místo profesní zkoušky:  MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte: mavo@mavo.eu; tel. 604 117 962 nebo 224 816 296

Těšíme se na Vás!

Mimo to – víte, jak vypadá kočka, která absolvovala kurz Chůva pro děti? Mrkněte sem: http://www.facebook.com/junior.molina.3745496/videos/263673448448132

(FÉROVÉ) STORNO PODMÍNKY:

 1. V případě, že kurz nedokončíte, hradíte vždy odchozenou část vypočítanou z celkové ceny kurzu.
 2. V případě, že se nedostavíte z jakéhokoliv důvodu k profesní zkoušce, hradíte 1 500,- Kč za novou zkoušku (platba zkušebním komisařům).
 3. V případě, že profesní zkoušku neuděláte úspěšně, postupujeme jako u bodu č. 2 🙂