Krizové situace v životě seniora

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 6

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2022/0176-SP/PC/PP
Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 25.5.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence:

Kurz se věnuje základním principům krizové intervence v různých životních situacích seniorů, které se v tomto období objevují. Hledá a nabízí moc v náročných situacích. Krize může pramenit z fyziologických změn z důsledku přirozeného stárnutí, z osamělosti, ze ztráty autonomie, může souviset se syndromem týraného a zneužitého seniora nebo z důvodu institucionalizace, aj. Může souviset s péčí o dlouhodobě nemocného nebo umírajícího blízkého člověka či souviset s úmrtím

Obsah kurzu:

  1. Krizová intervence zaměřená na seniory
   Krize, příčiny krize
  2. Stáří
   Psychické a biologické změny
   Paměť
   Potřeby seniorů
  3. Krize seniorského věku – příčiny a důsledky
  4. Způsob prožívání a zvládání krize ve stáří
  5. Řešení krizí
  6. Modelové situace
  7. Sebepéče

Lektor kurzu:
Mgr. Irena Lacinová – krizová interventka pro seniory, doprovázející pracovník

Místo konání kurzu: ONLINE

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu