Krizové situace v životě seniora – ONLINE

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 25

Kategorie: Lektor:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2022/0176-SP/PC/PP
Místo konání: ONLINE
Termín kurzu: 9.3.2023
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence:

Kurz přináší posluchačům vhled do života stárnoucího a starého člověka prožívajícího krizi.
Seznamuje posluchače se základními informacemi z oblasti krizových situací v životě seniorů. Definuje krizi a řeší její jednotlivé příčiny a projevy. Seznámí posluchače s psychickými a biologickými změnami organizmu ve stáří a s potřebami seniorů. Objasní jednotlivé příčiny a souvislosti krize a jejich dopady na člověka seniorského věku. Přiblíží posluchačům způsoby prožívání krize a typické reakce na ni. Současně ukáže, jak je možné v dané situaci pomoci a jaké jsou možnosti krizové intervence seniorům prožívajícím krizi, včetně praktického řešení modelových situací.

Obsah kurzu:

 • Úvod do tématu
  Jak vzniká krize a s čím se pojí. Jakou krizí jsou ohroženi senioři a proč.
 • 1. blok – krizová intervence se zaměřením na seniory
  Definice krize. Příčiny krize. Fáze krize. Pomoc v krizi.
 • 2. blok – stárnutí
  Stáří podle věku. Psychické a biologické změny. Paměť. Potřeby seniorů
 • 3. blok – Krize seniorského věku
  Typy krize v seniorském věku, z čeho pramení a jak se projevují.
 • 4. blok – Způsob prožívání a zvládání krize ve stáří
  Jak může vypadat krize u seniorů. Tělesné reakce na krizi. Zásady poskytování krizové intervence seniorům. Techniky a postupy v krizové intervenci. Emoce a práce s nimi
 • Závěr
  Shrnutí tématu. Řešení modelových situací

Lektor kurzu:
Mgr. Irena Lacinová – doprovázející pracovník

Místo konání kurzu: ONLINE

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu