Krizová intervence – základní kurz

4 000 

Počet hodin:

24 hodin

Počet míst: 19

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 24 hodin (třídenní kurz)
Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: č. A2019/1192-SP/PC

Místo konání: PRAHA
Termín konání: 2. – 4.5.2022
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Zážitkový kurz. Kurz je vedený dvěma lektorkami – profesionálními krizovými interventkami. Důraz je kladen na praktické příklady, živě představované příklady a scénky a práci s kazuistikami tak, abyste si mohli odnést skutečně kvalitní zkušenosti pro Vaši práci.

Cílové kompetence:

Cílem kurzu je posílit kompetence pracovníků činných v sociálních službách při řešení krizových situací prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím uživatelem a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích, za podmínky vlastního bezpečí.

Kurz je určen všem pracovníkům činným v sociálních službách, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s uživateli v mimořádných situacích, které přinášejí do jejich života pocity ohrožení, úzkosti, obav, strachu či bezvýchodnosti. Výukový program je orientován na teoretickou i praktickou přípravu účastníků, zvýšení jejich znalostí a schopností adekvátně reagovat. V kurzu jsou použity názorné ukázky a účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si vedení intervenčního rozhovoru. Kurz je pojat jako třídenní vzdělávací akce.

Obsah kurzu:

 Co je krize, jaké jsou její projevy a vývoj?
Krize a její důvody. Kdo je obětí krizové situace, přímé a nepřímé oběti. Formy krize podle projevu. Hlasité a tiché krize. Vývoj krize. Cesta do krize, proces krize a její délka. Nezvládnutí krize. Vyhrocené konflikty jako krizová situace. Vývoj a průběh konfliktní reakce. Spouštěcí fáze. Eskalační fáze. Krizová fáze. Fáze uklidnění. Fáze postkrizové deprese. Příklady.

– Krizová intervence aneb Jak pomoci?
Čtyři fáze pomoci: – Zklidni dám sebe – Rozhlédni se – Rozmysli se – Reaguj Jak postupovat. Jak se zklidnit. Práce s emocemi. Rekapitulace. Vracení se k tématu. Komentování procesu. Kladení vhodných otázek. Jak zacházet s agresí? Jak dbát na vlastní bezpečnost. Praktické ukázky.

– Další témata související s krizovou intervencí
Ošetření po krizi. Popírání skutečnosti. Zásady pro práci. Komunikační zásady při rozhovoru s klientem. Některé užitečné otázky pro vedení rozhovoru. Praktické vedení rozhovoru.

– Zhodnocení a rekapitulace
Shrnutí nabytých poznatků

Lektorka kurzu: Romana Novotná

Profil lektorky:
Narozena 1963 v Kolíně.
Terapeutka s více než 30 letou praxí – většinu z toho v psychoterapeutickém zařízení DS Horní Palata, 4 roky na lůžkovém psychiatrickém oddělení (PN Bohnice) a 5 let na Lince důvěry (RIAPS). V současnosti má vlastní praxi.
Orientuje se zejména na klienty s úzkostnou a depresivní problematikou, s poruchami osobnosti, s psychosomatickými obtížemi, s krizovou a vztahovou problematikou. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální dynamicky vedenou terapií, vedením psychoterapeutických skupin ve stacionáři, neverbálními a relaxačními programy, vedením skupin orientovaných na práci s tělem.
Poskytuje individuální a skupinovou terapii.
Lektorka odborných a edukativních programů zaměřených na zvládání stresu, burn-out syndromu a komunikačních dovedností. Vede psychoterapeutickou skupinu v centru pro duševní zdraví Hélio.

Výcviky a kurzy lektorky kurzu:
  • Psychoterapeutický výcvik SUR (dokončen 1992)
  • Výcvik v relaxačních technikách (dokončen 2016)
  • Dlouhodobý kurz v neverbálních technikách (dokončen 1993)
  • Speciální kurz Operacionální psychodynamické diagnostiky (dokončen 2013)

Další vzdělání bylo zaměřeno na práci v krizové intervenci, práci s tělem v krizových situacích, relaxační, arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky a přístupy, prezentační dovednosti.

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10
V případě zájmu lze tento kurz zrealizovat jako pobytový kurz v krásném přírodním prostředí Jižních Čech.

Čas: 9 – 16 hod. (3 x 8 vyuč. hod. + přestávka)

Cena kurzu: 4 000,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt: 
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu