Krizová intervence – základní kurz

3 900 

Počet hodin:

24 hodin

Počet míst: 9

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 24 hodi (třídenní kurz)
Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: č. A2019/1192-SP/PC

Místo konání: PRAHA
Termín konání: 2.11.2021, 4.11.2021 a 9.11.2021
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence:

Cílem kurzu je posílit kompetence pracovníků činných v sociálních službách při řešení krizových situací prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím uživatelem a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích, za podmínky vlastního bezpečí.

Kurz je určen všem pracovníkům činným v sociálních službách, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s uživateli v mimořádných situacích, které přinášejí do jejich života pocity ohrožení, úzkosti, obav, strachu či bezvýchodnosti. Výukový program je orientován na teoretickou i praktickou přípravu účastníků, zvýšení jejich znalostí a schopností adekvátně reagovat. V kurzu jsou použity názorné ukázky a účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si vedení intervenčního rozhovoru. Kurz je pojat jako třídenní vzdělávací akce.

Obsah kurzu:

 Co je krize, jaké jsou její projevy a vývoj?
Krize a její důvody. Kdo je obětí krizové situace, přímé a nepřímé oběti. Formy krize podle projevu. Hlasité a tiché krize. Vývoj krize. Cesta do krize, proces krize a její délka. Nezvládnutí krize. Vyhrocené konflikty jako krizová situace. Vývoj a průběh konfliktní reakce. Spouštěcí fáze. Eskalační fáze. Krizová fáze. Fáze uklidnění. Fáze postkrizové deprese. Příklady.

– Krizová intervence aneb Jak pomoci?
Čtyři fáze pomoci: – Zklidni dám sebe – Rozhlédni se – Rozmysli se – Reaguj Jak postupovat. Jak se zklidnit. Práce s emocemi. Rekapitulace. Vracení se k tématu. Komentování procesu. Kladení vhodných otázek. Jak zacházet s agresí? Jak dbát na vlastní bezpečnost. Praktické ukázky.

– Další témata související s krizovou intervencí
Ošetření po krizi. Popírání skutečnosti. Zásady pro práci. Komunikační zásady při rozhovoru s klientem. Některé užitečné otázky pro vedení rozhovoru. Praktické vedení rozhovoru.

– Zhodnocení a rekapitulace
Shrnutí nabytých poznatků

Lektor kurzu:
Mgr. Irena Lacinová – krizový intervent

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10  

Čas: 9 – 16 hod. (3 x 8 vyuč. hod. + přestávka)

Cena kurzu: 3 900,- Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt: 
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu