Koordinátor ICT

23 900 

Počet hodin:
 • 6. 11. 2023 – 4. 2. 2025, úterý cca 2x za měsíc, 14:45 – 18:00

Počet míst: 8

Popis

Informace o kurzu

 • 3 semestry, úterý cca 2 x za měsíc
 • 110 vyučovacích hodin prezenčně a 140 hodin distančně s využitím platformy Moodle
 • 6. 11. 2023 – 4. 2. 2025, 14:45 – 18:00
 • Úspěšní absolventi obdrží osvědčení a mají nárok na snížení přímé pedagogické činnosti a příplatek
 • cena: 23 900 Kč (s možností splátek)

Termín kurzu

 • 6. 11. 2023 – 4. 2. 2025, úterý cca 2x za měsíc, 14:45 – 18:00

Kurzy probíhají v našich učebnách v DVPP středisku MAVO Senovážné náměstí 23, Praha 1

Některá z témat

 • AI v životě pedagoga a ve výuce,
 • využití digitálních nástrojů ve výuce a profesním rozvoji,
 • efektivní komunikace,
 • základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů,
 • vedení a rozvoj pedagogického sboru,
 • marketing školy a mnoho dalších.