Pohybové aktivity pro seniory a tělestně postižené, aneb tanec ve specifických podobách – 19.5.2021 prezenčně

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 19

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2020/0321-SP/PC/PP

Místo konání: PRAHA
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence:

Kurz přináší účastníkům základní seznámení s tanečně pohybovou terapií, jako formou pohybové aktivity zaměřené na seniory a tělesně postižené osoby. Přibližuje jim pohyb a rytmický pohyb jako způsob odbourávání stresu a komunikačních bariér a možnosti lepší socializace klientů sociální služby. Zároveň seznamuje účastníky s dalšími pozitivními účinky tance na psychickou a fyzickou stránku klienta, jako je uvolnění napětí, práce s emocemi, sebeuvědomění klienta a navození dobré nálady. Tato terapie je velmi vhodná i pro osoby s demencí, neboť podporuje kognitivní funkce a odbourává agresi, která se u těchto klientů objevuje častěji, a je současně vhodná i pro osoby na invalidním vozíku.

Obsah kurzu:

 • Význam pohybu ve stáří, u klientů s demencí a pro osoby se zdravotním postižením
  Fyzická aktivita, vědomý pohyb a tanec jako způsob znovunalézání sebe. Tanec jako podpora duševního zdraví.
 • Specifika tance a jeho přínos pro klienty
  Tanec jako spontánní pohyb, tanec v sedě. Nastavov
  ání vlastních hranic, podpora vůle, úsilí a rozhodování, podpora pružnosti myšlení. Zahřívací cvičení. Praktické ukázky v průběhu výuky.
 • Fyzická průprava – tělesné izolace s ohledem na základní zdravotní indispozice seniorů a tělesně postižených
  Metody a techniky prospěšné lidské mysli, duševnímu zdraví a fyzické kondici. Hudební doprovod. Jiné zvuky. Smyslové vnímání. Vliv tanečního pohybu na tělo a mysl.
 • Tanec, dech a rytmus
  Dech a kvalita života, svouvislost s pohybem. Vědomý dotek. Zapojení hlasu. Nácviky a doporučení.
 • Podpora psychomotorického rozvoje
  Koordinace a synchronizace pohybů. Práce s těžištěm a rovnováhou těla. Psychomotorická cvičení.
 • Základní kruh emocí
  Pohyb jako podpora uvolnění emocí. Podpora emoční stabilizace klienta nebo odžití vzpomínky. Práce se vzpomínkou, oční kontakt, práce se symboly a předměty, ke kterým má klient vztah.
 • Vnímání a rizika pohybu
  Pohyb, zátěž, kontraindikace. Nutnost uvědomělého vedení lekcí a přístupu ke klientovi.
 • Individuální a skupinový plán taneční aktivity v denních stacionářích a pobytových službách
  Plán pohybové aktivity, délka trvání, obsah, smysluplnost, rituál.

 

Lektor: MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10

Čas: 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu