Dotyk jako forma empatie a komunikace – 25.10.2021

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 18

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace:
A2020/0801-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Forma kurzu: prezenční
Videoukázka: video_Dotyk jako forma empatie

Anotace:

Kurz Dotyk jako forma empatie a komunikace se odlišuje od běžných kurzů zcela jiným přístupem v chápání uživatele a jeho projevech. Dotyk není jen mostem v komunikaci mezi uživatelem a ošetřovatelem, ale doslova mezi dvěma světy. Touto cestou Vás provede paní Hana Strejčková, terapeutka a dramatička, dlouhodobě působící na poli sociálních služeb. Její kurzy vždy přinášejí mimořádný ohlas.

V kurzu získáte hlubší pohled na emoční svět člověka, přirozenou potřebu člověka po dotycích, moci dotyku, uvědomíte si dotyk jako způsob stimulace a komunikace – morální a emocionální způsob vyjadřování.
V kurzu je řada praktických ukázek i práce s materiálem.

Každý člověk má potřebu dotyků, ale jak se správně máme dotýkat, jak projevovat dotykem různé emoce, jak se přiblížit k člověku, ale také jak respektovat jeho potřeby – to je obsahem kurzu.
Každé postižení člověka vyžaduje jiný způsob komunikace a tím i dotýkání se. V kurzu jsou probrány různé druhy postižení, ať už mentální, zrakové či sluchové, ale také způsob práce se seniory nebo dětmi.

Obsah kurzu:

–  Přirozené lidské potřeby, smyslové vnímání
–  Dotyky, jejich forma, rozlišení způsobu, potřeby dospělých, potřeby dětí
–  Dotek jako úleva od bolesti a napětí
–  Stimulace dotekem
–  Léčivé objetí
–  Chápání těla jako celku
–  Haptika a neverbální komunikace

Lektor kurzu:
MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1

Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu