Webdesigner – tvorba www stránek

Aktuální termíny

U

Osnova:

 • Strategie vytváření marketingově úspěšných www stránek Corel Draw
 • HTML 
 • CSS (kaskádové styly)
 • Grafika a web
 • Navigační prvky
 • Tabulky
 • Bloky a Rámy
 • Zvuk a obraz
R

Hlavní výhody kurzu:

 • Předání zkušeností lektorů
 • individuální přístup a množství příkladů usnadňujících pochopení postupů a funkcí
 • Akreditace MŠMT ČR: č.j.  MSMT- 10099/2023-2
 • Výstupní úroveň: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností
 • veškeré materiály používané v kurzu jsou k dispozici i po skončení kurzu
}

Délka kurzu

 • 10 dní
 • 80 výukových hodin
T

Obsah kurzu

 • Zná širokou škálu profesí, které se podílejí na tvorbě webových stránek ve vývojářských společnostech
 • Získá představu o finančním ohodnocení webových vývojářů.
 • Absolvent kurzu rozumí fungování internetu (Server, IP adresa, HTTP) a umí se na něm bezpečně pohybovat.
 • Chápe rozdíl mezi webovým prohlížečem a vyhledávačem a umí využívat pokročilé vlastnosti prohlížeče k prozkoumávání a testování webových stránek. 
 • Absolvent je seznámen s marketingem na internetu. Má základní znalosti SEO a umí je využít v praxi.
 • Rozumí pojmům web hosting a webová doména a umí si vybrat řešení na míru. Následně zvládne své webové stránky zpřístupnit na internetu.
 • Absolvent při vývoji dokáže využít moderní vývojářské textové editory (Visual Studio Code)
 • Absolvent pronikne do profesionální tvorby webových stránek, kdy si projde vývojem od návrhu přes implementaci až po zveřejnění webových stránek na reálném příkladu.
 • Je seznámen s klíčovými faktory profesionálního web designu.
 • Rozumí pravidlům pro vkládání médií (JPG, PNG, SVG, MP3, MP4) do webových stránek a umí jednotlivé média připravit pro vhodné využití.
 • Absolvent ovládá pravidla rozložení webové stránky s podporou pro mobilní telefony.
 • Seznámí se s programovacím jazyky (JavaScript, PHP), rozumí jejich využití a zvládá implementaci základních funkcionalit.
 • Získá seznam zdrojů, kde nalezne návody, rady a inspiraci pro všechny probírané technologie.
 • Během kurzu je seznámen s moderními přístupy k webovému vývoji a mimo jiné získá přehled o možných ulehčeních a zjednodušení vývoje. Především pomocí knihoven (Bootstrap a Tailwind, Font Awesome) a redakčních systémů (WordPress – šablony, pluginy, page buildery).

 

Jan Novotný

lektor s certifikací ECDL Advanced Expert tester

b

Cena

25 000 Kč 

Místo konání

Křemencova 10, 110 00 Praha 1

Kontakt

Petr Florián

 • 739 057 440
 • p.florian@mavo.eu

Přihláška na kurz Webdesigner – tvorba www stránek

kurz je zahajován při minimální počtu  2 účastníků, při dosažení potřebného počtu Vám bude zaslána zpráva s potvrzením vyhlášení kurzu.