Rekvalifikační kurz Chůva pro děti + profesní zkouška

Aktuální nabídka kurzů

Zrušit

NáhledKurzDatumVolná místaCenaMěstoKoupit
22. - 23.1.2021

Počet míst: 13

1 950 
30.4. a 1.5. a 7.5.2021

Počet míst: 9

1 950 
29.1. - 16.3.2021

Počet míst: 14

13 500 
30.1.2021

Počet míst: 6

5 445 
22.2. - 9.4.2021

Počet míst: 10

13 500 
19.3. - 10.5.2021

Počet míst: 13

13 500 
19.4. - 4.6.2021

Počet míst: 11

13 500 
12.5. - 22.6.2021

Počet míst: 14

13 500 
U

Základní informace

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 • profesní kvalifikace 69-017-M akreditace MŠMT 28710/2016-1/691

 • číslo autorizace 2016/48

 • Kurz je zakončen profesní zkouškou.

Na základě získání této kvalifikace můžete pracovat jako: chůva v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských nebo rodinných centrech, jeslích, nebo si můžete otevřít vlastní živnost, tzv. živnost vázanou na Péči o děti do tří let v pravidelném režimu.

R

Základní požadavky na uchazeče

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • bez logopedické vady
 • zdravotní stav umožňující vykonávat činnost chůvy
 • Základní požadavky účastník potvrdí svým podpisem v přihlášce do kurzu, kterou obdrží první den v kurzu.

}

Délka kurzu

 • 160 hodin (kurz se skládá z 80 hodin teorie a 80 hodin praxe).

T

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                  
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí        
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska      
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám     
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy          
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 
b

Cena vč. profesní zkoušky

13 500 Kč

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Místo konání

Křemencova 10, 110 00 Praha 1

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

(+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu