fbpx

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti + profesní zkouška

Aktuální nabídka kurzů

Reset

NáhledKurzDatumVolná místaCenaMěstoKoupit
21.5. - 27.6.2022

Počet míst: 2

13 900 
20.5. - 29.6.2022

Počet míst: 6

13 900 
26.5. - 28.6.2022

Počet míst: 3

13 900 
27.5. a 3.6.2022

Počet míst: 6

1 950 
17.6. - 18.6.2022

Počet míst: 7

1 750 
3.6. a 4.6.2022

Počet míst: 10

2 800 
28. - 29.5.2022

Počet míst: 7

1 750 
U

Základní informace

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 • profesní kvalifikace 69-017-M akreditace MŠMT 28710/2016-1/691

 • číslo autorizace 2016/48

 • Kurz je zakončen profesní zkouškou.

Na základě získání této kvalifikace můžete pracovat jako: chůva v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských nebo rodinných centrech, jeslích, nebo si můžete otevřít vlastní živnost, tzv. živnost vázanou na Péči o děti do tří let v pravidelném režimu.

R

Základní požadavky na uchazeče

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • bez logopedické vady
 • zdravotní stav umožňující vykonávat činnost chůvy
 • Základní požadavky účastník potvrdí svým podpisem v přihlášce do kurzu, kterou obdrží první den v kurzu.

}

Délka kurzu

 • 160 hodin (kurz se skládá z 80 hodin teorie a 80 hodin praxe).

T

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                  
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí        
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska      
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám     
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy          
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 
b

Cena vč. profesní zkoušky

13 500 Kč

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Místo konání

Křemencova 10, 110 00 Praha 1

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

(+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu