Rekvalifikační kurz Chůva pro děti + profesní zkouška

Aktuální nabídka kurzů

Reset

Náhled Kurz Datum zahájení Datum zakončení Volná místa Cena Město Koupit
15/09/2023
16/09/2023

Počet míst: 7

2 900 
19/09/2023
19/09/2023

Počet míst: 4

3 900 
22/09/2023
01/11/2023

Počet míst: 5

14 900 
22/09/2023
02/11/2023

Počet míst: 2

14 900 
25/09/2023
25/09/2023

Počet míst: 14

1 428 
26/09/2023
26/09/2023

Počet míst: 4

3 900 
16/10/2023
23/11/2023

Počet míst: 7

14 900 
Kurz Chůva pro děti v DĚTSKÉ SKUPINĚ - PRAHA
170 h.+profesní zk., prezenčně
16/10/2023
27/11/2023

Počet míst: 5

14 900 
18/10/2023
19/10/2023

Počet míst: 6

2 900 
23/10/2023
28/11/2023

Počet míst: 10

14 900 
23/10/2023
27/11/2023

Počet míst: 9

14 900 
23/10/2023
23/10/2023

Počet míst: 5

3 900 
24/10/2023
24/10/2023

Počet míst: 15

1 400 
Kurz Chůva pro děti v DĚTSKÉ SKUPINĚ - PRAHA
170 h.+profesní zk., prezenčně
13/11/2023
20/12/2023

Počet míst: 10

14 900 
13/11/2023
15/12/2023

Počet míst: 10

14 900 
16/11/2023
16/11/2023

Počet míst: 15

1 428 
16/11/2023
17/11/2023

Počet míst: 8

2 900 
01/12/2023
01/12/2023

Počet míst: 15

1 428 
U

Základní informace

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 • profesní kvalifikace 69-017-M akreditace MŠMT 28710/2016-1/691

 • číslo autorizace 2016/48

 • Kurz je zakončen profesní zkouškou.

Na základě získání této kvalifikace můžete pracovat jako: chůva v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských nebo rodinných centrech, jeslích, nebo si můžete otevřít vlastní živnost, tzv. živnost vázanou na Péči o děti do tří let v pravidelném režimu.

R

Základní požadavky na uchazeče

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • bez logopedické vady
 • zdravotní stav umožňující vykonávat činnost chůvy
 • Základní požadavky účastník potvrdí svým podpisem v přihlášce do kurzu, kterou obdrží první den v kurzu.

}

Délka kurzu

 • 160 hodin (kurz se skládá z 80 hodin teorie a 80 hodin praxe).

T

Obsah kurzu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování                                                  
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí        
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska      
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi                      
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám     
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy          
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 
b

Cena vč. profesní zkoušky

13 500 Kč

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Místo konání

Křemencova 10, 110 00 Praha 1

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962