Zvládání verbální agrese a problémového chování  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2019/0268-SP/PC/PP

 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Program přináší základní seznámení s problémovým, agresivním a vyzývavým chováním, se kterým se sociální pracovníci a pečovatelé setkávají na pracovišti. Obsahuje seznámení s agresí jako takovou, jejími možnými účinky, dále jejími projevy a možnými příčinami.

 • Program přináší základní pokyny k zvládání tohoto chování a provádí účastníka kurzu doporučenými postupy a zásadami. Ukazuje také na nutnost sebeovládání účastníka a učení se správné spolupráci s klientem sociální služby. Program se zaměřuje na prakticky využitelné, jasné informace k zvládání verbální agrese či nevhodného chování klienta.

 • V základním měřítku účastníky seznámí s prvky šetrné sebeobrany a restriktivním opatřením, zároveň však upozorňuje na nutnost výcviku pro využití šetrné sebeobrany v praxi. Program je koncipován jako jednodenní vzdělávací kurz vedený absolventem výcviku MPSV „Práce s klientem s rizikem v chování“ a s bohatými zkušenostmi z praxe, zahraničních stáží a studia
  psychoterapie.

 • Program je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se na pracovišti setkávají s nevhodným, vyzývavým či agresivním chováním klientů.

T

Obsah kurzu

  • Úvod do tématu
   Seznámení s nevhodným chováním klienta na pracovišti sociální služby a čím dál častější potřeba tyto situace řešit. Etické otázky důstojnosti a zájmu klienta a jejich zajištění. Příklady provokujícího chování.
  • Základní stresové reakce a nevhodné chování
   Agrese jako forma energie a reakce na ni – aktivní reakce, pasivní reakce. Možné příčiny nevhodného provokujícího chování. Všeobecné pokyny, zásady a obecné dovednosti: bezpečnostní pravidla, znalost klienta, další vlivy, všeobecné pokyny, obecné dovednosti
  • Protikrizové plány a předcházení rizik
   Forma semaforu: zelená – normální činnost. Oranžová – objevují se krize, ale daří se je zvládnout. Červená – krize, stanovení „plánu podpory“ a konkrétních postupů. Deeskalace – snížení napětí. Posouzení rizika. Verbální a neverbální dovednosti. Příklady, praktické ukázky, možnost vyzkoušet si nácvik-  –
  • Nácvik sebeobrany (bez použití úchopů)
   Ujasnění cílů. Aktivní naslouchání. Základní postup při zdolávání agrese. Verbální a neverbální nefyzická sebeobrana. Trénink obrany proti verbální agresi. Konfrontační techniky: verbální, neverbální. Vyhrožování. Agrese vysoké intenzity. Nácvik praktické fyzické sebeobrany – pravidla a požadavky na bezpečnost
  • Restriktivní opatření
   Formy fyzické intervence. Právní aspekt. Kdy použít fyzickou intervenci. Prevence násilných činů a následné zvládnutí fyzické agrese. Kdy použít fyzické omezování. Zdůraznění limitů a rizik při provádění opatření pracovníkem bez odpovídající kvalifikace.

Lektoři kurzu

 • Mgr. Václav Matuška
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce