Úvod do standardů kvality sociálních služeb

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2021/1386-SP/PC/VP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • V kurzu získáte základní přehled o standardech kvality sociálních služeb, jejich smyslu, obsahu a zavádění standardů kvality do praxe. Účastník kurzu je upozorněn na nejčastější chyby při naplňování standardů. Důraz je kladen na získání schopnosti vnímat standardy kvality jako jeden celek, jako soubor vzájemně propojených a vzájemně působících standardů.

T

Obsah kurzu

 • Oživení a upevnění znalosti standardů kvality. Principy a zásady poskytování sociálních služeb. Seznámení s jednotlivými standardy a jejich významem.
  Absolvent kurzu chápe smysl a poslání standardů kvality, umí charakterizovat cíle a obsah SQSS a má základní předhled o jejich zavádění do praxe.

 •  Úvod do standardů kvality (0,5 h.)
  Vznik standardů, důležité pojmy, základní zásady, tvorba pravidel, praxe, dopady.
 • 1. – 8. procedurální standardy (3 h.)
 • 9. – 11. personální standardy (2 h.)
 • 12. – 15. provozní standardy (2 h.)
 • Shrnutí (0,5 h.)
  Shrnutí poznatků, upevnění smyslu standardů

Lektoři kurzu

 • Mgr. Helena Pressfreund (Čálková)
 • Mgr. et Bc. Kateřina Volfová
 • Mgr. Radka Müllerová
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce