Úvod do krizové intervence  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu 2017/0063-PC/SP/PP

 

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou krizí, úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí uživatele a jejich řešení v rámci krizové intervence.

 • Kurz poskytne základní teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc osobám v krizi a posílí kompetence účastníků pracovat s uživateli v jednotlivých krizových situacích.

 • Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se poznávat vlastní zdroje a seznámí se se strategiemi zvládání zátěže.

 • Naučí se rozpoznávat příčiny krizí a seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence a zásadami vedení rozhovoru s uživatelem. Seznámí se s možnými reakcemi na projevy krize, způsoby poskytnutí podpory a stabilizace uživatele sociálních služeb.

 • Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí základní efektivní pomoci – krizové intervence v situacích, které nastávají u každého uživatele sociálních služeb. Účastníci budou mít možnost trénovat zvládání na modelových situacích skrze prožitkové techniky, získávat zpětnou vazbu a využít příkladů z praxe.   

 • Cílem kurzu je seznámit účastníka kurzu s problematikou krize a krizové intervence.

 • Pochopení všech souvislostí a vztahů pro pracovníky v pomáhajících profesích s fenoménem pojmu krize a krizových stavů, zaměření se na příčiny krizí a možnosti jejich řešení a blíže se věnovat oblasti krizové pomoci a intervence. Příprava a možnosti uplatnění v oblasti krizové pomoci.

T

Obsah kurzu

 • Úvod do krizové intervence
 • Specifika krizových situací v sociální oblasti
 • Fáze krize a možnosti jejího řešení
 • Zásady a techniky krizové intervence
 • Právní aspekty krizové intervence
 • Kriizová intervence v praxi

Lektoři kurzu

 • Mgr. Václav Matuška
 • Bc. Kateřina Šíblováá
b

Cena

1 300 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

(+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce