Týmová spolupráce v sociálních službách  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2020/0899-SP/PC/VP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 8 hodin

r

Cílové kompetence

 • Prohloubení teoretického základu v oblasti týmové spolupráce, kultivování dovedností týmové spolupráce, rozvíjení a upevnění schopnosti spolupracovat v týmu. 

 • Postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu

 • Agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím

Profil účastníka

 • Účastníci se seznámí s tím, jak správně a především efektivně by měl být sestaven tým se zaměřením na specifika sociální práce. Pomocí řady praktických ukázek, příkladů z praxe, skupinových her, modelových situací a interaktivních diskusí poznají frekventanti kurzu svůj přínos pro týmovou spolupráci a pochopí svoji roli v týmu.Účastníci kurzu po jeho absolvování budou znát základní charakteristiky týmu, budou umět tým definovat, rozeznají odlišnost týmu od skupiny. Dále získají či si rozšíří vědomosti o přínosech a negativech tým. práce. Rozvinou své znalosti o tým. rolích, o důležitosti správného fungování týmu.

T

Obsah kurzu

  • tým a jeho charakteristika
  • týmová spolupráce – možné strategie a jejich efektivita na pracovišti sociálních služeb
  • stanovení cílů a vhodných strategií, synergie v týmu
  • efektivní komunikace v týmové spolupráci
  • řešení konfliktních situací v týmu
  • týmová role v praxi sociálních služeb
  • formování nového týmu, loajalita a koheze
  • sebereflexe, teambuilding
  • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kazuistiky

Lektoři kurzu

 • Mgr. Helena Pressfreund
 • PhDr. Mgr. Hana Štolbová
 • Mgr. Kateřina Soukupová
 • Mgr. Václav Matuška
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce