Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2019/1190-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Cílem kurzu je seznámení s problematikou a možnostmi tréninku paměti a ostatních kognitivních funkcí, motivace k aktivnímu životnímu stylu v každém věku, který výraznou mírou přispívá k co nejdelší soběstatečnosti, posílení sebevědomí a důstojnosti seniorů a ostatních uživatelů sociálních služeb.

 • Kurz je obohacen o praktické ukázky trénování paměti, hry, postupy a nápady.

T

Obsah kurzu

 • Fungování mozku a jeho specifika ve stáří a při různých onemocněních
 • Kognitivní funkce  – Paměť a její druhy, změny kognitivních funkcí ve stáří
 • Trénink kognitivních funkcí:
  Mnemotechniky I.: číselná řada, kategorizace, příběh. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
  Mnemotechniky II.: strategie prvního písmene, metoda loci, akrostika, zapamatování jmen a tváří, kalendář. Faktická východiska, vize a cíle tréninku, metody a obecné zásady vedení tréninku. Praktické ukázky.
 • Proces zapomínání a specifika kognitivních poruch při různých onemocněních
  Přirozené zapomínání jako projev stárnutí organizmu. Kognitivní poruchy u osob s depresí, mentálně postižených a dalších onemocnění.

Lektoři kurzu

 • Bc. Radek Hušek
 • Lenka Kuchařová, DiS.
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce