Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2021/1262-PC
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Kurz přibližuje terénním pečovatelům hlubší informace z oblasti pečovatelské služby. Přibližuje účastníkům klienta v jeho domácím prostředí a specifikuje práce v domácnostech klientů s důrazem na etický přístup, respekt k přání klienta a zacházení se soukromím klienta a podporu jeho důstojnosti a samostatného jednání. Vymezí práva a povinnosti pečovatele, aby lépe chápal svoji funkci a pracovní povinnosti, rozdíl mezi svými zájmy a zájmy klienta. Připraví účastníka na řešení nestandardních situací, ke kterým může dojít při práci terénního pracovníka, aby díky lepší informovanosti mohl terénní pracovník vykonávat svou práci co nejlépe.

Profil účastníka

 • Absolvent kurzu tak lépe zná své poslání a lépe rozumí svým kompetencím, ví, jak řešit mimořádné situace, aby svou práci mohl vykonávat lépe a plnil tak poslání terénního pracovníka podle Etického kodexu a Zákona o sociálních službách.

T

Obsah kurzu

  • úvod do problematiky a obecný popis terénní práce včetně jejích specifik
  • vedení dokumentace, práva a povinnosti pečovatelů
  • etika práce terénního pracovníka
  • mimořádné situace v pečovatelské službě a jejich řešení:
   nouzové situace: zhoršení zdravotního stavu klienta, podezření na domácí násilí, úmrtí, agresivní uživatel, uživatel „za zavřenými dveřmi“, ztráta klíčů, neodůvodněné obvidnění z krádeže, neúmyslné zabouchnutí dveří bytu, infekční onemocnění klienta, náhlá zdravotní příhoda
   havarijní situace: závada výtahu, únik plynu, havárie vodovodního řádu, výpadek elektřiny, požár
  •  příklady z praxe a jejich řešení

Lektoři kurzu

 • Michaela Bečková, DiS.
 • Mgr. Lenka Rysková
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce