Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2020/1182-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

r

Cílové kompetence

 • Kurz Vám umožní lépe poznat klienta, se kterým pracujete, poznat jeho potřeby, touhy a přání, pochopit co potřebuje k životu, aby se cítil spokojený. Na základě tohoto pochopení pak můžete připravit individuální plán pro každého klienta sociální služby.

T

Obsah kurzu

  • Kurz je zaměřen na plánování v terénních, distančních i pobytových službách

   Úvod do individuálního plánování
   – Význam IP pro uživatele a poskytovatele – zvlášť pro terénní a zvlášť pro pobytovou službu
   – Standardy kvality a jejich provázanost

   Komunikace při jednání se zájemcem o službu
   – Práce sociálního pracovníka – sociální šetření
   – Adaptační proces klienta

   Role klíčového pracovníka
   – Kdo je klíčový pracovník
   – Funkce a předpoklady klíčového pracovníka
   – Role klíčového pracovníka a klienta
   – Týmová práce – vedení dokumentace

   Osobnostní profil klienta
   – Základní a vyšší potřeby (rituály) klienta
   – Životní přístup, postoj, motivace klienta
   – Přání a cíle klienta – příklady

   Individuální plány – cíle, prevence a krizové plány
   – Charakteristika a jednotlivé body plánu
   – Sběr dat, mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, osobní cíle, hodnocení míry dosažení osobního cíle
   – Příklady samo-tvorby
   – Tvoření plánů pro prevenci, podporu a krizové situace

   Ukázky z plánování – Ukázky z plánování, specifika jednotlivých zařízení, samostatná tvorba]

Lektoři kurzu

 • Dagmar Rosecká
 • Mgr. Helena Pressfreund (Čálková)
 • Lenka Kuchařová, DiS.
 • PhDr. Mgr. Hana Štolbová 
 • Mgr. Kateřina Soukupová
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce