Psychologie mezilidských vztahů

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: A2021/1139-SP/VP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

p

Základní požadavky na uchazeče

 • Ukončené minimálně základní vzdělání

R

Cílové kompetence

Kurz napomáhá účastníkům naučit se identifikovat svůj profesní statut v pomáhající profesi, učí, jak získávat a prosazovat svá práva, chovat se asertivně. Účastníci jsou dále seznámeni, jak pracovat v týmu, rozdělit si úkoly a role a také jak komunikovat mezi sebou v pozicích nadřízeného i podřízeného, aby práce byla efektivní. Zabývá se různými druhy manipulace a její prevencí. Na závěr vede účastníka k zamyšlení nad vlastními možnostmi a způsobu jejich využití. Ukazuje důležitost vhodné psychohygieny jako prevence před přetížením.

}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

T

Obsah kurzu

 • Zásady otevřené a jasné komunikace, druhy a specifika komunikace v zátěžových provozech pomáhajících služeb
 • Účelná komunikace se vztahovým polem klienta, využití supervize a intervize
 • Základy asertivního jednání na pracovišti i s klientem. Kdy je a kdy není asertivita na místě? Základní modelové řešení nejčastějších konfliktních situací. Základní emoce při výkonu pomáhajících profesí.
 • Týmová práce. Rozdělení úloh a úkolů.
 • Vztah nadřízený – podřízený a vhodná komunikace. Komunikace ve stresu.
 • Manipulace pozitivní a negativní, manipulace ve vztahu ke klientovi, k jeho rodině, manipulace na pracovišti. Prevence a účinné řešení manipulativního chování.
 • Syndrom vyhoření, jeho alarmující příznaky, úloha psychohygieny v souvislosti s výkonem sociálních služeb
 • Reflexe vlastních zkušeností. Přesah do pracovního týmu a zařízení, sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání.

Lektoři kurzu

 • PhDr. Jitka Ivanková
 • PhDr. Drahomíra Boubínová
 • Mgr. Kateřina Soukupová
 • Mgr. Václav Matuška
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce