Pohybové aktivity pro seniory a postižené, aneb tanec ve specifických podobách 

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: A2020/0321-SP/PC/PP 
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

T

Obsah kurzu

  • Význam pohybu ve stáří, u klientů s demencí a pro osoby se zdravotním postižením
   Fyzická aktivita, vědomý pohyb a tanec jako způsob znovunalézání sebe. Tanec jako podpora duševního zdraví.
  • Specifika tance a jeho přínos pro klienty
   Tanec jako spontánní pohyb, tanec v sedě. Nastavov
   ání vlastních hranic, podpora vůle, úsilí a rozhodování, podpora pružnosti myšlení. Zahřívací cvičení. Praktické ukázky v průběhu výuky.
  • Fyzická průprava – tělesné izolace s ohledem na základní zdravotní indispozice seniorů a tělesně postižených
   Metody a techniky prospěšné lidské mysli, duševnímu zdraví a fyzické kondici. Hudební doprovod. Jiné zvuky. Smyslové vnímání. Vliv tanečního pohybu na tělo a mysl.
  • Tanec, dech a rytmus
   Dech a kvalita života, svouvislost s pohybem. Vědomý dotek. Zapojení hlasu. Nácviky a doporučení.
  • Podpora psychomotorického rozvoje
   Koordinace a synchronizace pohybů. Práce s těžištěm a rovnováhou těla. Psychomotorická cvičení.
  • Základní kruh emocí
   Pohyb jako podpora uvolnění emocí. Podpora emoční stabilizace klienta nebo odžití vzpomínky. Práce se vzpomínkou, oční kontakt, práce se symboly a předměty, ke kterým má klient vztah.
  • Vnímání a rizika pohybu
   Pohyb, zátěž, kontraindikace. Nutnost uvědomělého vedení lekcí a přístupu ke klientovi.
  • Individuální a skupinový plán taneční aktivity v denních stacionářích a pobytových službách
   Plán pohybové aktivity, délka trvání, obsah, smysluplnost, rituál.

Lektoři kurzu

 • MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce