Nebojme se autismu  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2023 … (bude přiděleno v únoru 2023)

 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Program přináší kvalitní informace o jedné z nejzávažnějších poruchách dětského mentálního vývoje, která v současné době zažívá celosvětově silný nárůst. Program krátce seznámí účastníky se základními informacemi a dále se již zaměřuje na vlastní způsoby práce s klienty, a to od dětí po dospělé.  Přiblíží metody práce s dětmi i dospělými klienty, formy osvojování si návyků, motivace a vhodnými způsoby komunikace s těmito klienty. Upozorňuje na nutnost individuálního přístupu ke každému jedinci a vhodnému způsobu výběru metody, které jedinec akceptuje.
  Program je určen pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky v pobytových službách, ústvech sociální péče, speciálních školkách či dalších subjektech pečujících o osoby s autismem.

T

Obsah kurzu

 • Základní teoretické informace – pojmy, kategorie autismu, triáda postižení, faktory ovliv%nující fungování; 4 faktory ovlivňující činnost
 • Způsoby práce a komunikace s dítětem a osobou s autismem:

  – oblast komunikace: vizualizace, předávání jedné informace více způsoby, nácvik funkční komunikace
  – oblast sociálních vztahů a sociální interakce: nácviky sociálních dovedností
  – oblast představivosti, hry a zájmů
  – další metody: strukturované učení, žetonové hospodářství, denní/týdenní režim, procesuální schémata, nízkopožadavková strategie, metody prevence problémového chování,
    smyslového a jiného přetížení, využívání odměn
   

 • Příklady v praxi
 • Výběr několika metod podle typu zařízení a potřeb pracovníků, rozbvor konkrétních situací u konkrétních dětí ,příklady z praxe, hledání vhodných postupů, dotazy
 • Shrnutí
 • Podstata autismu a její vliv na fungování dítěte a schopnost učit se

Lektoři kurzu

 • Mgr. Zuzana Bartoňová
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce