Nebát se strachu? Bezpečný průvodce strachem pro pracovníky a klienty sociální služby

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2020/0802-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

T

Obsah kurzu

  • Kurz je věnován fenoménu a problematice strachu, se kterým se každodenně setkávají jak pracovníci sociálních služeb, tak také klienti bez rozdílu věku i míry postižení. Kurz seznamuje účastníky se základními charakteristikami strachu a jejich projevy, přibližuje účastníkům emoce a pocity a v modelových situacích a praktických ukázkách přibližuje účastníkům zvládání těchto situací. Přibližuje účastníkům strach jako běžnou součást života, které není třeba se bát, ani se za ni stydět, ale naopak ukazuje, jak emoci strachu přijmout a jak s ní dále pracovat a jak svému strachu čelit. Díky poznání vlastního strachu a pochopení vlastních emocí tak může pracovník sociální služby lépe chápat strach klientů sociální služby a sdílením, radou a podporou se tak stát jeho bezpečným průvodcem.
   Kurz je vhodný jak pro pečovatele, ošetřovatele a aktivizační pracovníky v pobytových službách či denních stacionářích, tak osobní asistenty a terénní pracovníky.

   1. Emoce – vznik, kategorizace, funkce, vlastnosti, znaky, trvání
   2. Strach – pojem, funkce, vznik
   3. Strach jako sebezkušenost
   4. Strach u dětí a dospívajících
   5. Strach u dospělých a seniorů
   6. Strach – jak jím bezpečně projít – shrnutí

Lektoři kurzu

 • MgA. Hana Strejčková, Dis.
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce