Krizová intervence

– základní kurz

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2019/1192-SP/PC

 

}

Délka kurzu

 • 24 vyučovacích hodin (3×8 hodin + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Cílem kurzu je posílit kompetence pracovníků činných v sociálních službách při řešení krizových situací prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím uživatelem a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích, za podmínky vlastního bezpečí.

 • Kurz je určen všem pracovníkům činným v sociálních službách, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s uživateli v mimořádných situacích, které přinášejí do jejich života pocity ohrožení, úzkosti, obav, strachu či bezvýchodnosti. Výukový program je orientován na teoretickou i praktickou přípravu účastníků, zvýšení jejich znalostí a schopností adekvátně reagovat. V kurzu jsou použity názorné ukázky a účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si vedení intervenčního rozhovoru. Kurz je pojat jako třídenní vzdělávací akce.

T

Obsah kurzu

 • Co je krize, jaké jsou její projevy a vývoj?
  Krize a její důvody. Kdo je obětí krizové situace, přímé a nepřímé oběti. Formy krize podle projevu. Hlasité a tiché krize. Vývoj krize. Cesta do krize, proces krize a její délka. Nezvládnutí krize. Vyhrocené konflikty jako krizová situace. Vývoj a průběh konfliktní reakce. Spouštěcí fáze. Eskalační fáze. Krizová fáze. Fáze uklidnění. Fáze postkrizové deprese. Příklady.

 •  Krizová intervence aneb Jak pomoci?
  Čtyři fáze pomoci: – Zklidni dám sebe – Rozhlédni se – Rozmysli se – Reaguj Jak postupovat. Jak se zklidnit. Práce s emocemi. Rekapitulace. Vracení se k tématu. Komentování procesu. Kladení vhodných otázek. Jak zacházet s agresí? Jak dbát na vlastní bezpečnost. Praktické ukázky.

 • Další témata související s krizovou intervencí
  Ošetření po krizi. Popírání skutečnosti. Zásady pro práci. Komunikační zásady při rozhovoru s klientem. Některé užitečné otázky pro vedení rozhovoru. Praktické vedení rozhovoru.

 • Zhodnocení a rekapitulace
  Shrnutí nabytých poznatků

Lektoři kurzu

 • Mgr. Václav Matuška
b

Cena

3 900 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

(+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce