Krizová intervence – základní kurz 

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu A2019/1192-SP/PC

 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

}

Délka kurzu

 •  24 hodin

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod / den + přestávka)

r

Cílové kompetence

 • Cílem kurzu je posílit kompetence pracovníků činných v sociálních službách při řešení krizových situací prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím uživatelem a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích, za podmínky vlastního bezpečí. V kurzu je řešena i otázka uprchlické krize.

  Kurz je určen všem pracovníkům činným v sociálních službách, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s uživateli v mimořádných situacích, které přinášejí do jejich života pocity ohrožení, úzkosti, obav, strachu či bezvýchodnosti. Výukový program je orientován na teoretickou i praktickou přípravu účastníků, zvýšení jejich znalostí a schopností adekvátně reagovat. V kurzu jsou použity názorné ukázky a účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet si vedení intervenčního rozhovoru. Kurz je pojat jako třídenní vzdělávací akce.

T

Obsah kurzu

 • Pojetí a cíle krizové intervence, spouštěče a fáze krize, její vývoj a projevy

  Krize a její důvody. Kdo je obětí krizové situace, přímé a nepřímé oběti. Formy krize podle projevu. Hlasité a tiché krize. Vývoj krize. Cesta do krize, proces krize a její délka. Nezvládnutí krize. Vyhrocené konflikty jako krizová situace. Vývoj a průběh konfliktní reakce. Spouštěcí fáze. Eskalační fáze. Krizová fáze. Fáze uklidnění. Fáze postkrizové deprese. Příklady.

  Zásady práce interventa

  Čtyři fáze pomoci: – Zklidni dám sebe – Rozhlédni se – Rozmysli se – Reaguj.

  Předpoklady práce v krizové intervenci

  Požadavky, dovednosti – empatie, komunikační dovednosti, sebereflexe, zvládání zátěže a stresu, schopnost rychlého rozhodování, spolupráce, otevřenost…)

  Průběh konzultace

  Příprava – práce s klientem/příběhem – závěr.
  Provedení krizí – navázání kontaktu – udržení spojení, – identifikace problému – poskytnutí podpory – mobilizace klienta – vyrovnání se s krizovou situací.

 • Techniky a specifika krizové intervence

  Vedení intervenčního rozhovoru. Práce s emocemi – konflikt, provázení, vedení, otázky, reflexe, rekapitulace, kotvení, parafrázování, apod.. Kladení vhodných otázek. Jak zacházet s agresí? Jak dbát na vlastní bezpečnost.


  Další témata související s krizovou intervencí

  Ošetření po krizi. Popírání skutečnosti. Zásady pro práci. Komunikační zásady při rozhovoru s klientem. Některé užitečné otázky pro vedení rozhovoru.
  Přehled o psychosociální síti (možnosti další intervence, péče a pomoci)

  Sebepéče interventa

  Psychohygiena, stress management, relaxace, prevence BOS, týmová spolupráce, supervize)

Lektor kurzu

 • Romana Novotná – profesionální krizová interventka

  Profil lektorky:

  Narozena 1963 v Kolíně.
  Terapeutka s více než 30 letou praxí – většinu z toho v psychoterapeutickém zařízení DS Horní Palata, 4 roky na lůžkovém psychiatrickém oddělení (PN Bohnice) a 5 let na Lince důvěry (RIAPS). V současnosti má vlastní praxi.
  Orientuje se zejména na klienty s úzkostnou a depresivní problematikou, s poruchami osobnosti, s psychosomatickými obtížemi, s krizovou a vztahovou problematikou. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální dynamicky vedenou terapií, vedením psychoterapeutických skupin ve stacionáři, neverbálními a relaxačními programy, vedením skupin orientovaných na práci s tělem.
  Poskytuje individuální a skupinovou terapii.
  Lektorka odborných a edukativních programů zaměřených na zvládání stresu, burn-out syndromu a komunikačních dovedností. Vede psychoterapeutickou skupinu v centru pro duševní zdraví Hélio.

  Výcviky a kurzy:

  • Psychoterapeutický výcvik SUR (dokončen 1992)
  • Výcvik v relaxačních technikách (dokončen 2016)
  • Dlouhodobý kurz v neverbálních technikách (dokončen 1993)
  • Speciální kurz Operacionální psychodynamické diagnostiky (dokončen 2013)
b

Cena

5 500 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce