Formy a metody aktivizace – disciplíny aktivizačních programů v systému sociálních služeb

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2020/1183-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

r

Cílové kompetence

 • Kurz představuje účastníkům konkrétní ukázky aktivizačních technik, sestavení jednotlivých lekcí a jejich strukturu. Nedílnou součástí kurzu je sebezkušenostní část pro lepší pochopení aktivizačních technik a jejich vhodnosti pro různé typy klientů. V závěru kurzu jsou účastníci upozorněni na nutnost dobré komunikace na pracovišti a vhodného asertivního chování, jako prevence přetížení a stresu. Účastníkům jsou doporučeny některé relaxační techniky pro lepší odpočinek a regeneraci při svém náročném povolání.

T

Obsah kurzu

  • Úvod do volnočasových aktivit v oblasti sociálních služeb
  • Psychosociální pozitiva, přínos aktivizační činnosti na cílového klienta
  • Přehled nejčastějších aktivit v celém spektru klientů soc. služeb
  • Struktura lekcí, Aktivizační rozvrh – plánování aktivit s ohledem na typ a charakter zařízení a cílovou skupinu
  • Tvorba aktivizačního plánu u klienta s ohledem na individuální potřeby, práce s biografií
  • Praktická sebezkušenostní část
  • Modelové plány rozvrhů, struktury lekcí, individuálních aktivit
  • Psychohygiena aktivizačního pracovníka

Lektoři kurzu

 • MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce