Expresivní terapie

v praxi sociální služby

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu 2017/0142-PS/SP/PP

 

}

Délka kurzu

 • 16 vyučovacích hodin

r

Cílové kompetence

 • Seznámení a využitím expresivních terapií jako způsobu sebevyjádření a komunikace, vyjádření emocí, relaxace a odpočinku.
  Prostřednictvím interaktivní, zábavné a názorné výuky získáte praktické zkušenosti k využití a další práci s uživateli sociální služby od dětského věku do stáří.

Profil účastníka

 • Kurz je určen všem, kteří pracují jako sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách s těmito osobami:

 • Osoby zdravotně postižené (tělesně, mentálně, sluch/zrak, poruchy komunikace, chování)
  Senioři v DS, senioři s psychiatrickým onemocněním a demencí

 • Děti s ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou

 • Děti s ADD – porucha pozornosti s hypoaktivitou

 • Děti s ODD – poruchy chování
  Osoby, které se sebepoškozují a osoby s anorexií a bulimií

 • Osoby, které užívají návykové látky
  Osoby po traumatu, vězni, delikventi, neurotici

T

Obsah kurzu

 •  Seznámení se s oborem expresivní terapie
 • Seznámení s tím, kdy – za jakých okolností a proč je vhodné využít expresivní terapie v praxi sociálních služeb
 •  Příkladové lekce se zaměřením na sebevyjádření a komunikaci, emoce, relaxaci.
 •  Dlouhodobý a krátkodobý plán z hlediska expresivních terapií
 • Úvod do tanečně-pohybové terapie
 • Sebezkušenost a teorie procesu pohybem/tancem (1,5 hodina)
 • Individiuální a skupinová tanečně-pohybová terapie (2 hodiny)
 •  Metodika terapie pohybem a využití pomůcek v sociální oblasti (2 hodiny)
 •  Propojování jednotlivých expresivních oblastí v praxi (1 hodina)
 • Prostředky divadelní terapie (1 hodina)
 • Kreativita, spontaneita, nonverbální komunikace, práce se zástupnými objekty a zvuky (1 hodina)
 • Vžívání se a bezpečné prožívání (1 hodina)
 • Hraní rolí  a přesah do péče(1,5 hodiny)
 • Práce s tělem a s prostorem z hlediska dramaterapie, teatroterapie, muzikoterapie a terapie pohybem (1 hodina)
 • Týmová spolupráce a individuální přístup (1 hodina)
 • Shrnutí metod
 • Zhodnocení nabytých zkušeností a zážitků
 •  Prostor pro diskuzi

Lektoři kurzu

 • BcA. MgA. Hana Strejčková
b

Cena

2 500 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

možnost splátek bez navýšení ceny

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce