Etika práce v sociálních službách  

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2020/1181-SP/PC/PP/VP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

r

Cílové kompetence

 • Absolvent kurzu se dozví důležité informace o uplatňování etických a morálních norem, řešení etických dilemat se všemi skupinami klientů dle jejich sociálního znevýhodnění, s možností pochopit a uplatňovat etický kodex v praxi. Kurz nabízí teorii, diskusi i prostor k  zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v nejrůznějších oblastech sociální práce tak, aby účastníci v rámci své profese do budoucna mohli předcházet etickým pochybením a zkvalitnit život klientům se sociálním znevýhodněním.
T

Obsah kurzu

  • Úvod do etiky sociálního pracovníka.
  • Etika v sociální práci a sociální práce jako profese. Profesní etika, etický kodex.
  • Etické problémové okruhy
  • Etický konflikt, etický problém a etické dilema v sociální práci
  • Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotlivých skupin klientů
  • Etika a přátelství v sociální práci. Lidský vztah jako součást profese. Lidská práva a jejich význam pro sociální práci.
  • Praktická kazuistika výkonu etiky v sociální službě
   – etické aspekty práce se seniory
   – etické aspekty práce s mentálně postiženými
   – etické aspekty práce s dětskými a mladistvými klienty, etický přístup k sociální práci s jednotlivcem a s rodinou

Lektoři kurzu

 • PhDr. Mgr. Hana Štolbová
 • Lenka Kuchařová, DiS.
 • Mgr. Helena Pressfreund
 • Mgr. Kateřina Soukupová
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce