Ergoterapie a její využití v praxi

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2020/0928-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

R

Cílové kompetence

Absolvent kurzu „Ergoterapie“ pomáhá řešit praktické otázky klienta související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, otázky soběstačnosti v běžných denních činnostech pracovních činnostech a aktivitách volného času, čímž podporuje aktivní začlenění klienta do společnosti a přispívá ke zvýšení jeho kvality života.

}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

T

Obsah kurzu

 • V tomto základním kurzu se absolvent naučí rozumět tomu, jak funguje proces v ergoterapii, jaké jsou ergoterapeutické prostředky a osvojí si „přemýšlení ergoterapeuta“, které mu v praxi může pomoci v lepší schopnosti aktivizovat své klienty.
  Při výuce je kladen důraz na praktická cvičení a teoretická látka bude aplikována na praktické činnosti, se kterými se pracovník sociální péče může setkat v souvislosti s výkonem svého povolání.
  Kurz je dělen do následujících bloků:
  • Individuální a skupinová terapie, jejich základní rozdíly a aplikace v praxi
  • Základní charakteristika ergoterapeutického procesu
  • Analýza aktivity – činnost jedince, stupňování a adaptace činnosti, komponenty činnosti
  • Praktická cvičení
   – ergoterapie zaměřená na trénink kognitivních a percepčních funkcí

   – ergoterapie zaměřená na trénink hrubé a jemné motoriky
   – ergoterapie zaměřená na soběstačnost
   – kompenzační pomůcky a jejich využití
   – techniky v ergoterapii vycházející z tradičních řemesel
   – moderní materiály a techniky v ergoterapii 

Lektoři kurzu

 • BcA. et MgA. Hana Strejčková
b

Cena

1 500 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

v ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce