Dotyk jako forma empatie a komunikace

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2020/0801-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

p

Cílové kompetence

Kurz Dotyk jako forma empatie a komunikace se odlišuje od běžných kurzů zcela jiným přístupem v chápání uživatele a jeho projevech. Dotyk není jen mostem v komunikaci mezi uživatelem a ošetřovatelem, ale doslova mezi dvěma světy.

Absolvent kurzu chápe přirozenou potřebu člověka po dotycích, moci dotyku, vnímá dotyk jako způsob stimulace a způsob komunikace – morální a emocionální způsob vyjadřování.

Každý člověk má potřebu dotyků, ale jak se správně máme dotýkat, jak projevovat dotykem různé emoce, jak se přiblížit k člověku, ale také jak respektovat jeho potřeby. Každé postižení člověka vyžaduje jiný způsob komunikace a tím i dotýkání se. V kurzu jsou probrány různé druhy postižení, ať už mentální, zrakové či sluchové, ale také způsob práce se seniory nebo dětmi.

Seminář je vedený zážitkovou formou a je velmi pěkný.

R

Co Vás neomezuje

 • Věk – do kurzu mohou vstoupit všichni po dokončení základní docházky, stejně jako lidé důchodového věku
 • Zdravotní stav – kurz můžete absolvovat, i když Váš zdravotní stav má omezení
}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

T

Obsah kurzu

 •  Přirozené lidské potřeby, smyslové vnímání
 •  Dotyky, jejich forma, rozlišení způsobu, potřeby dospělých, dětí
 •  Dotek jako úleva od bolesti a napětí
 •  Stimulace dotekem
 • Léčivé objetí
 •  Chápání těla jako celku
 •  Haptika a neverbální komunikace 

Lektoři kurzu

 • MgA. BcA. Hana Strejčková, DiS.
 • PhDr. Jitka Ivanková
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce