Dorozumění a porozumění v pomáhajících profesích

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV:  A2017/0300-SP/PC/VP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

}

Délka kurzu

 • 9 – 16 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

T

Cílové kompetence kurzu

 • Program přináší účastníkům bližší pohled do komunikačních zásad, správné reflexi a mezilidskému porozumění.
  I když je komunikace jedním z nejčastějších témat a slovo „komunikace“ je nadužívané, přesto se opakovaně přesvědčujeme o nutnosti učit se správně komunikovat, dorozumívat, naslouchat si, pochopit se a správně se sebeovládat.
  V kurzu se účastník seznámí se základními zásadami komunikačních strategií, verbálním a neverbálním projevem, naučí se lépe si všímat okolí i okolností, vlastních pocitů a  soustředění na mluvčího. Na modelových situacích a praktických ukázkách si vyzkouší vlastní reakce a přiblíží si tak pocity a emoce mluvčího či klienta. Naučí se také lépe vnímat  vlastní pocity.
  Program je impulzem pro zamyšlení se nad svými postoji, sebeovládáním a vhodnou komunikací pro lepší dorozumění nejen v profesním, ale i osobním životě. Díky tomu mohou absolventi tohoto programu poskytovat kvalitnější službu klientům a pomáhat tak vytvářet lepší mezilidské vztahy.

  Učební plán

  • Dorozumění a porozumění – úvod do tématu
   Seznámení s tématem, jak se dorozumět a jak si porozumět. Úvod do komunikace. Jak co nejlépe, vhodně a efektivně komunikovat a hlavně co můžeme na naší komunikaci zlepšit. Naslouchání, sebeovládání, konstruktivní komunikace.
  • Profesní a osobnostní předpoklady v pomáhajících profesích
   Empatie, akceptace, pravdivost, přizpůsobení se, aktivní naslouchání, komunikační dovednosti, nestrannost, slušné a etické chování.
  • Cíl komunikace a komunikační zásady
   Předání nebo získání informací, socializace, potěšení a pobavení druhých, motivování, pomoc či sdílení s druhým. Pozornost při komunikaci. Důvěra či nedůvěra a jak ji podpořit.
  • Verbální a neverbální komunikace
   Verbální projev a jeho charakteristika a úskalí. Neverbální projev a jak obohacuje komunikační proces. Co z něj lze rozpoznat. Pravidla loajality. Komunikační jistoty.
  • Sebepoznání a sebepojetí
   Vnímání vnějších a vnitřních signálů v komunikačním procesu a reakce na ně. Posilování emoční inteligence.
  • Pasivní a aktivní naslouchání
   Co je pasivní a co aktivní naslouchání, jejich charakteristiky a výhody/nevýhody. Pravidla a techniky aktivního naslouchání a jeho nácvik ve skupinkách, sebezkušenostní část. Odezírání situací. Pozorování.
  • Komunikace se specifickými skupinami
   Komunikace s klienty v závislosti na jejich postižení, věku a stavu. Obecné zásady a úskalí. Modelové situace.
  • Komunikační strategie podle postavení a pracovního zařazení
   Komunikace na úrovni stejného pracovního zařazení, mezi zaměstnanci a středním/vyšším managementem, mezi institucí a příbuzným klienta v pobytové službě, mezi institucí a příbuznými budoucího klienta/uchazeče o sociální službu, mezi zaměstnancem a klientem, mezi zaměstnancem a veřejností. Asertivita, aktivní a pasivní přístup. Agresivita. Zvládání zátěžových situací.
  • Jak komunikovat, aby mě slyšeli a abych byl vyslyšen? Shrnutí
   Shrnutí komunikačních zásad a komunikační strategie. Ukázky, příklady, dotazy.

Lektoři kurzu

 • MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.
b

Cena

1 400 Kč 

kurz je osvobozen od DPH

 

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce