Doprovázení na poslední cestě, péče o umírající a jejich blízké

U

Základní informace

 • Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
 • Místo konání: PRAHA
 • Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!  
 • Číslo akreditace vzdělávacího programu MPSV: A2020/0573-SP/PC/PP
 • Aktuální termíny: https://mavo.eu/mavo/kurzy-a-vzdelavani/kurzy-pro-socialni-pracovniky/

 

p

Cílové kompetence

 • Kurz uvede účastníky do tématu umírání a doprovázení při něm. Umírání a smrt je přirozeným fyziologickým procesem, se kterým se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci často setkávají. Kurz přiblíží účastníkům vhodný přístup k umírajícím a jejich rodinným příslušníkům. Vysvětluje, že smrt je přirozenou součástí života a na několika modelových situacích vysvětlí vhodný přístup a komunikaci. Účastník kurzu je lépe připraven čelit těmto náročným situacím a lépe v nich komunikovat jak s umírajícími, tak s jejich rodinnými příslušníky. Tím posílí svoje profesní dovednosti, učí se lépe se s touto zátěžovou situací vyrovnat a usnadnit tak závěr života svých klientů.
}

Délka kurzu

 • 8 vyučovacích hodin

T

Obsah kurzu

 • Konfrontace s vážnou nemocí, smrtí – Dříve vyslovená přání. Charta práv umírajících, základní práva odvozená z důstojnosti. Terminologie. Fáze vyrovnávání se se smrtí a ztrátou.
 • Potřeby umírajících – Potřeby biologické, psychologické, sociální, spirituální. Maslowova pyramida potřeb.
 • Zásady péče o umírající – Snižování bolesti, dušnost, poruchy příjmu potravy a vyprazdňování, únava aj. Poslední hodiny.
 • Komunikace s umírajícím a pozůstalými – Spiritualita a doprovázení. Ztráta, zármutek, poradenství pro pozůstalé.
 • Sebepéče – Uvědomění svých potřeb během péče a provázení. Vyjasnění si osobních postojů k umírání a smrti. Psychohygiena.

Lektoři kurzu

 • Mgr. Irena Lacinová- doprovázející pracovník
b

Cena

1 400 Kč 

 kurz je osvobozen od DPH

 možnost splátek bez navýšení ceny

Alice Uhlíková

Kontakt

Alice Uhlíková

Manager vzdělávání v sociálních službách

Telefon použijte jen v naléhavých případech (+420) 739 057 903
a.uhlikova@mavo.eu

Pro informace o kurzech volejte: 224 816 296 nebo 604 117 962

Proč kurz zrovna u nás?

 • Máme zkušenosti. Vzdělávání v sociálních službách se věnujeme od r. 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách
 • Máme vstřícné a stabilní ceny
 • Máme skvělé a zapálené lektory
 • Máme tým lidí, kteří Vám ochotně a rádi pomůžou řešit právě Vaší situaci
 • Připravíme pro Vás i individuální plán docházky, máte-li k tomu objektivní důvody
 • Můžete platit na splátky bez navýšení ceny
 • Kurz otevřeme i ve Vašem městě, bude-li mít o něj zájem alespoň 6 osob
 • Pomůžeme Vám nebo Vaší organizaci při vyřizování žádosti o úhradu kurzu úřadem práce