Úvod do šetrné sebeobrany

8 hodin

Osobní asistent zdravotně postižených

16 hodin

Základní výchovná nepedagogická činnost

16 hodin

Péče o imobilního klienta

8 hodin

Demence Alzheimerova typu

8 hodin

Reminiscenční terapie

8 hodin

První pomoc a prevence úrazů

8 hodin

Psychologie mezilidských vztahů

8 hodin

Dotyk jako forma empatie a komunikace

8 hodin

Ergoterapie a její využití v praxi

8 hodin

Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů

8 hodin

Péče o duševní zdraví – psychohygiena

8 hodin

Etika práce v sociálních službách

8 hodin

Týmová spolupráce v sociálních službách

8 hodin

Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací

8 hodin

Nebojme se autismu

8 hodin

Úvod do standardů kvality sociálních služeb

8 hodin

Úvod do krizové intervence

8 hodin

Zvládání verbální agrese a problémového chování

8 hodin

Poruchy chování u dětí

8 hodin

Sebereflexe jako nástroj kvality v sociální práci

8 hodin

Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách

8 hodin

Krizová intervence – základní kurz

24 hodin

Expresivní terapie v praxi sociální služby

16 hodin